Afbeelding voor organisatorprofiel

AndersOm

http://www.andersom.be

AndersOm is gespecialiseerd in creatieve, ervaringsgerichte en activerende benaderingen van leren en veranderen. Sinds 2009 ontwikkelt AndersOm beklijvende trajecten voor persoonlijke groei, organisatieontwikkeling en maatschappelijke verandering met behulp van interactief (bedrijfs)theater, terugspeeltheater, participatieve theater, toegepaste improvisatie en andere actiegerichte methodieken.