Richtlijnen voor de
externe community

Eventbrite brengt miljoenen mensen uit een kleurrijke community samen om verschillende live evenementen te ontdekken die overal ter wereld plaatsvinden. We nemen de integriteit van ons platform zeer serieus. We hebben deze Communityrichtlijnen opgesteld om de soorten evenementen, activiteiten en content te beschrijven die we op Eventbrite verwelkomen, evenals de soorten die niet zijn toegestaan. Deze Communityrichtlijnen maken deel uit van de langere en uitgebreidere Servicevoorwaarden van Eventbrite.

Termen die beginnen met een hoofdletter en die hier niet worden gespecificeerd, zoals 'Organisator', 'Gebruiker' en 'Diensten' hebben de omschrijving die Eventbrite in de Servicevoorwaarden gebruikt. We hebben de bevoegdheid om toegang te beperken tot inhoud die naar onze mening onze Communityrichtlijnen of Servicevoorwaarden schendt. Voor meer informatie over het Juridisch beleid van Eventbrite, raden we je aan om hier een kijkje te nemen.
Now Is Your Time - Day Breaker - New york City, NY

Een Brite-community opzetten

Eventbrite is een platform waar iedereen live evenementen kan organiseren of vinden om zijn of haar passies uit te leven. Als platform dat waarde hecht aan uiteenlopende meningen en als levendige community, leggen we ons erop toe om een veilig, inclusief en respectvol platform te bieden voor de organisatie en het ontdekken van live evenementen.

We moedigen je aan om allerlei soorten evenementen te organiseren waar mensen uit jouw community bijeen kunnen komen; of je nu interesse hebt in wijn, e-mailmarketing, dansen of programmeren. We verlangen van je dat jouw content openstaat voor verschillende culturen, landen en stemmen, en dat het je eigen content is of dat deze op de juiste wijze is verkregen.

We hebben deze Communityrichtlijnen opgesteld om je duidelijk te maken wat we niet toestaan op Eventbrite. Deze lijst is niet onuitputtelijk, en we kunnen de lijst uitbreiden of verbeteren; daarom is het van belang dat je regelmatig kijkt of er verbeteringen of updates zijn.

Verboden inhoud

Seksueel Getinte Inhoud

Plaats geen Seksueel Expliciete of Ongepaste Content. Dit omvat:

 • pornografie of links naar pornografische websites
 • naaktfoto's of foto's die bedoeld zijn om mensen seksueel op te winden, of die geplaatst zijn in een geseksualiseerde context
 • content met betrekking tot seksuele uitlokking, de verkoop van seksuele diensten en activiteiten, stripdiensten, seksuele massages en escortservices
 • expliciete content over seksuele fetisjisme

Dierenwelzijn en -mishandeling

Organiseer geen evenementen waarbij Dieren worden Mishandeld. Dit omvat:

 • smokkelarij, handel of overige illegale commerciële exploitatie van bedreigde dieren en producten daarvan
 • illegale jacht
 • seksueel dierenmisbruik
 • verminken, mutileren, folteren, verwonden of doden op een wijze die afwijkt van standaardpraktrijken zoals het bereiden van voedsel of de legale jacht

Cannabis

Organiseer geen evenementen die het Gebruik of de Verkoop van Cannabis promoten. Dit houdt in:

 • cannabis of producten die cannabis bevatten (met inbegrip van CBD), gratis of tegen betaling aangeboden door de Organisator of als onderdeel van de ticketverkoop (inclusief gratis monsters, voedsel/drank dat cannabis bevat, geschenktassen, productkortingen en weggeefacties), bezoekers die cannabis delen, uitleggen hoe je cannabis moet telen of cannabis kunt extraheren en toevoegen aan voeding (inclusief kooklessen , of tours van locaties waar men cannabis kan verkrijgen
 • Dit beleid is van toepassing ongeacht de wettelijke status van cannabis in een rechtsgebied.

Kinderbescherming

Doe of organiseer niets dat een Risico vormt voor Minderjarigen.

 • Post niets dat zou worden beschouwd als materiaal over seksueel misbruik van kinderen (CSAM), waaronder materiaal dat seksueel misbruik en uitbuiting van kinderen jonger dan 18 jaar weergeeft, waaronder naaktheid van kinderen en inhoud die bedoeld is voor seksuele opwinding. We behandelen gevallen van CSAM zeer serieus en, wanneer ze worden geïdentificeerd, melden we ze aan het National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), zoals wettelijk vereist.
 • Conform de Servicevoorwaarden moet bij een evenement dat je organisateert en waaraan kinderen jonger dan 18 (of de wettelijke leeftijd van meerderjarigheid) kunnen deelnemen, de ouder of wettelijke vertegenwoordiger van het kind de minderjarige registreren en/of het ticket namens deze minderjarige aanschaffen. Je mag onze tools of Diensten niet gebruiken om rechtstreeks gegevens te verzamelen van kinderen jonger dan 13 jaar.

Pesten

Post geen content of evenementen die pesten aanmoedigen of in de hand werken, zoals:

 • online intimidatie, shaming, chantage of onaanvaardbare of bedreigende behandeling van anderen.
 • stellingen waaruit geweldadige bedoelingen blijken, of oproepen om geweld te gebruiken tegen een bepaalde persoon of personen
 • content die zelfbeschadiging, zelfmoord of eetstoornissen promoot, aanmoedigt of instructies hiervoor geeft
 • smaad

Haatzaaiende, Gevaarlijke of Gewelddadige Content of Evenementen

Plaats geen hatelijke of gevaarlijke content of evenementen die een bepaalde maatschappelijke groep Discrimineren of Bedreigen of die Geweld Aanmoedigen. Dit omvat:

 • haatzaaiende uitspraken, haatzaaiende ideologieën en haatzaaiende activiteiten die geweld oproepen, aanmoedigen of betreffen, intimidatie, kleineren, lastig vallen of bedreigen van individuen of groepen op basis van hun daadwerkelijke of klaarblijkelijke ras, etniciteit, religie, nationale afkomst, immigratiestatus, genderidentiteit, seksuele oriëntatie, beperking, leeftijd of veteranenstatus
 • terroristische symbolen, activiteiten en organisaties of georganiseerde criminele activiteiten

Mensenhandel

Plaats niets dat Mensenhandel promoot of ertoe bijdraagt.

 • Mensenhandel is een misdaad waarbij geweld, fraude of dwang wordt gebruikt om mensen te exploiteren voor werk, diensten of commerciële seksuele activiteiten. Dit omvat seksslavernij, gedwongen arbeid, kinderhandel en gedwongen huwelijken.

Illegale activiteiten

Plaats geen Illegale content en plaats niets over illegale activiteiten zoals:

 • illegaalgokken
 • de verkoop of het gebruik van illegale drugs of andere illegale middelen
 • piramidespelen
 • illegale inbreuk op eigendomsrechten, zoals uploaden, distribueren, reproduceren, dupliceren of verwijderen van copyright- of handelsmerken van content op Eventbrite waarvoor je onder geen enkele wet het recht hebt, waaronder maar niet beperkt tot alle foto's, logo's, video's en teksten die op jouw evenementenpagina zijn geüpload. Wanneer je ongeoorloofd gebruik van jouw intellectuele eigendom op Eventbrite hebt geconstateerd, moet je de procedure volgen die in ons Beleid voor Auteursrechten en Handelsmerken staat vermeld

Integriteit en Veiligheid

Tast de integriteit en veiligheid van de diensten van Eventbrite niet aan door:

 • de diensten van Eventbrite of de servers of netwerken die gebruikt worden om de diensten beschikbaar te stellen te verhinderen, de werking ervan te onderbreken of te proberen onbevoegde toegang ertoe te verkrijgen
 • virussen, spyware, bots of andere software te posten, door te sturen of vrij te geven, die schadelijk kunnen zijn voor of bedoeld zijn om de werking van hardware, software of apparatuur van Eventbrite te beschadigen, de werking ervan te beïnvloeden of het gebruik ervan te controleren

Desinformatie

Plaats geen content die Potentieel Schadelijke Desinformatie bevat, goedkeurt of in stand houdt. Dit omvat:

 • misleidende content die angst, haat en/of vooroordelen promoot en geweld tegen individuen of specifieke groepen mensen aanmoedigt
 • wetenschappelijk of medisch ongegronde gezondheidsadviezen die slechte gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid van deelnemers of voor de openbare veiligheid
 • content die afkomstig is van desinformatiecampagnes gericht tegen Eventbrite of andere platformen

Opzettelijke misleiding

Bied geen valse voorstelling van jezelf, je evenement of de content van je evenement. Dit omvat:

 • je voordoen als een andere persoon of hoedanigheid, met inbegrip van en zonder beperking, overheidsbeambten of openbare figuren; het verkeerd voorstellen of anderszins verpersoonlijken van jouw betrokkenheid bij personen of entiteiten; of stellen of impliceren dat Eventbrite uitdrukkingen van jou goedkeurt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming om dit te doen
 • onbevoegde verkoop of doorverkoop van tickets, het betrokken zijn bij verboden verkoop, of het mogelijk maken van de verkoop van iets anders dan een ticket voor je eigen evenement
 • gebruik van plekken en locaties zonder de juiste bevoegdheid of toestemmingen

Privacy

Vorm geen bedreiging voor de Privacy van anderen.

 • Wees voorzichtig en doordacht over het soort informatie dat je vraagt. Je mag Eventbrite niet gebruiken voor het verzamelen of delen van creditcardgegevens, sociale verzekeringsnummers, financiële gegevens of andere gevoelige informatie die niet absoluut noodzakelijk is voor het beheer van je eigen evenement, en die niet via andere methoden kan worden verzameld.

Verlotingen, Wedstrijden en Geschenken

Plaats geen content over Verlotingen, Wedstrijden en Geschenken die:

 • geen deel uitmaakt van een live evenement op de evenementenpagina, of
 • die anderszins wettelijk verboden zijn. In sommige rechtsgebieden is de online verkoop van loterijtickets verboden. Zorg ervoor dat je voldoet aan de wetten van jouw rechtsgebied inzake kansspelen voordat je ze in jouw evenement opneemt.

Onaanvaardbare Zakelijke Praktijken

Plaats niets dat een Onaanvaardbare Zakelijke Praktijk vormt, zoals:

 • spam, zoals ongevraagde advertenties, promotiemateriaal, links naar onveilige websites, e-mailspam of "junkmail", kettingbrieven, enquêtes, beleggingsmogelijkheden of andere vormen van commerciële berichtgeving.
 • Multilevel marketing
LET OP: we staan promoties toe als het gaat om een evenement dat wordt gesponsord of geadverteerd. We staan Gebruikers ook toe om meerdere evenementen aan te maken als onderdeel van een serie.
 • Evenementen die hoofdzakelijke commerciële producten of diensten promoten, of het nu gaat om die van uzelf of van een derde, die niet relevant zijn voor het geplaatste evenement, tenzij deze verwijzen naar de sponsors van het evenement, of naar merchandise of accommodaties die als optie zijn toegevoegd bij het ticket/de registratie voor het evenement
 • Scams, zoals 'Word Snel Rijk'-programma's, nepdiensten om kredietwaardigheid te herstellen, of andere frauduleuze en bedriegende diensten

Wapens

Organiseer geen evenementen waarbij Wapens en Schietwapens worden verkocht, gedistribueerd of overgedragen, zoals:

 • verkopers, shows, verlotingen, veilingen en/of geschenkacties ten behoeve van de verkoop, distributie of overdracht van
 1. schietwapens of onderdelen of hardware van schietwapens, ammunitie en/of
 2. wapentuig en overige items die zijn bedoeld om fysiek letsel toe te brengen

Content melden en Eventbrite's Procedure voor Herziening

We streven naar een veilige en respectvolle community. Als je op de hoogte wordt gesteld over een evenementenpagina of content die een overtreding vormt van deze Communityrichtlijnen of onze Servicevoorwaarden, neem dan meteen contact met ons op of, als het gaat om een evenement, gebruik de link Dit Evenement Melden in de voettekst van het evenement. We beoordelen elk rapport en afhankelijk van de aard ervan nemen we wel of geen contact met je op.

Houd er rekening mee dat Eventbrite zich inzet voor een diverse, wereldwijde community. Content die jij aanstootgevend of controversieel vindt, hoeft niet in strijd te zijn met onze Communityrichtlijnen en in de door jou gewenste actie te resulteren. We stellen je feedback zeer op prijs en verwelkomen de kans om bericht te krijgen vanuit onze community. Als je van mening bent dat jouw evenement of content ten onrechte is verwijderd, kun je ons hiervan op de hoogte stellen door op onze oorspronkelijke e-mail over jouw evenement te reageren. Lees onze gids, Best Practices voor een kwalitatief hoogstaande Evenementenpagina (in Engels), om je evenement zo authentiek, respectvol, inclusief en veilig mogelijk te maken.

Overtredingen van onze Communityrichtlijnen

Als wij vaststellen dat de content in overtreding is met onze Communityrichtlijnen, kunnen we uitsluitend de relevante content verwijderen, de volledige evenementenpagina verwijderen, of anderszins actie ondernemen die volgens Eventbrite toepasselijk is gezien de omstandigheden met betrekking tot de content. Indien onze Services op ernstige wijze worden geschonden (naar onze eigen beoordeling), kunnen we ook het desbetreffende Eventbrite-account opschorten of beëindigen. Het is mogelijk dat bepaalde content ongeschikt is voor de meerderheid van onze community, maar niet in strijd is met onze Communityrichtlijnen. In deze gevallen kunnen we de inhoud privé maken of er op een andere manier voor zorgen dat de verspreiding ervan wordt beperkt.

Indien we reden hebben om aan te nemen dat iemand of een groep mensen risico op fysiek letsel loopt, of dat er directe bedreigingen voor de openbare veiligheid bestaan, ondernemen we niet alleen actie op onze website, maar zullen we ook samenwerken met de bevoegde wetshandhavers, op passende wijze en naar ons eigen goeddunken. Hiertoe behoort ook het melden van seksueel misbruik van kinderen aan bevoegde instanties, zoals het Amerikaanse National Center for Missing and Exploited Children. Als jij of iemand die je kent in direct gevaar verkeert als gevolg van bepaalde content op Eventbrite, neem dan eerst contact op met de plaatselijke wetshandhavingsinstantie. Wanneer je het probleem aan de wetshandhavende autoriteiten hebt gemeld, kun je hier klikken om het rechtstreeks aan Eventbrite te melden.