KlasCement en Het Archief voor Onderwijs

KlasCement is een online onderwijsplatform van het Departement Onderwijs en Vorming dat de onderwijspraktijk van elke leraar verrijkt en vereenvoudigt via een netwerk van verbonden leraren en hun leermiddelen.

Het Archief voor Onderwijs is een online onderwijsbeeldbank die leerkrachten en studenten lerarenopleidingen toegang biedt tot audiovisueel materiaal van de openbare omroep, regionale omroepen en cultuur- en erfgoedinstellingen (o.a. musea en archieven) op maat van de klas. Het Archief voor Onderwijs is een initiatief van meemoo, Vlaams instituut voor het archief, met de steun van het Vlaams Departement Onderwijs & Vorming.

KlasCement is een online onderwijsplatform van het Departement Onderwijs en Vorming dat de onderwijspraktijk van elke leraar verrijkt en vereenvoudigt via een netwerk van verbonden leraren en hun leermiddelen.

Het Archief voor Onderwijs is een online onderwijsbeeldbank die leerkrachten en studenten lerarenopleidingen toegang biedt tot audiovisueel materiaal van de openbare omroep, regionale omroepen en cultuur- en erfgoedinstellingen (o.a. musea en archieven) op maat van de klas. Het Archief voor Onderwijs is een initiatief van meemoo, Vlaams instituut voor het archief, met de steun van het Vlaams Departement Onderwijs & Vorming.

Evenementen

Helaas, er zijn geen komende evenementen