Afbeelding voor organisatorprofiel

Dynamic Collaboration

https://dynamiccollaboration.app

Dynamic Collaboration is een netwerk dat organisaties ondersteunt in het stroomlijnen en versterken van waardecreatie. We integreren digitale en analoge hulpmiddelen in het opzetten van bewust ontwikkelingsgerichte organisatieveranderingsaanpakken. De Dynamic Collaboration Applicatie helpt om tot effectievere strategie-vertaling te komen, beter om te gaan met complexiteit, een bewust ontwikkelingsgerichte organisatie uit te bouwen, effectievere project- en programmawerking uit te bouwen, innovatietrajecten resultaatsgerichter te laten verlopen en de transitie naar een meer zelfsturende werking te vergemakkelijken.

We vertrekken vanuit volgende waarden:

- Metamorfose: We willen bijdragen aan het realiseren van vormveranderingen, naar hogere niveaus van samenwerkingskwaliteit en betekenisvolle bijdrage.

- Autonomie in verbinding: We streven ernaar om individuen, teams, organisaties en ecosystemen te helpen in het worden, het onderweg zijn, om zichzelf in onderlinge verwevenheid te realiseren.

- Samendenkwerken: We geloven dat verandering een co-creatief proces is, waarin het gezamenlijke doordachte handelen centraal staat. Transparantie en vertrouwen versterken de ontwikkeling van samendenkwerken.

- Bewust-zijn: We helpen om perspectiefinname te verbreden en te verdiepen, en zien dit als een zich steeds ontvouwend proces. Openheid, nieuwsgierigheid, innerlijke dialoog en kwetsbaarheid vormen voor ons de hoekstenen om bewust-zijn te ontwikkelen.

- In je kracht staan: We stimuleren belanghebbenden om die dingen te doen die bij hen passen, die ze aankunnen en waarin ze geloven, kortom dat ze 'congruent' en ‘authentiek’ zijn.