Carmina Kamerkoor

Carmina Kamerkoor is een gemengd vierstemmig koor onder professionele leiding.

Eén keer per jaar vindt u Carmina Kamerkoor op een concertpodium in de Noordrand van Brussel met een orkest en solisten. De klassieke oratoria zijn ons handelsmerk, maar ook in het lichtere genre is Carmina thuis.

Tussendoor zijn er kleinere producties of worden initiatieven ondersteund van de gemeente Meise of andere organisaties, dichtbij of verderaf, naargelang de vraag en de opportuniteiten.

Carmina organiseert zijn evenementen zelf en wordt hierin financieel gesteund door privésponsors en subsidiërende overheden zoals het Vlaams gewest.

Carmina brengt tweejaarlijks een scholenconcert waar de Vilvoordse middelbare scholen steevast aan deelnemen. Ter ondersteuning van de leerkracht die de leerlingen op het concertbezoek voorbereidt stelt Carmina een lesmap samen. De succesformule om jongeren een "once-in-a-lifetime" klassieke muziek in levende lijve te laten meemaken draagt Carmina uit over Vlaanderen.

Recent is Carmina met een kinderkoor begonnen.

Carmina Kamerkoor is een gemengd vierstemmig koor onder professionele leiding.

Eén keer per jaar vindt u Carmina Kamerkoor op een concertpodium in de Noordrand van Brussel met een orkest en solisten. De klassieke oratoria zijn ons handelsmerk, maar ook in het lichtere genre is Carmina thuis.

Tussendoor zijn er kleinere producties of worden initiatieven ondersteund van de gemeente Meise of andere organisaties, dichtbij of verderaf, naargelang de vraag en de opportuniteiten.

Carmina organiseert zijn evenementen zelf en wordt hierin financieel gesteund door privésponsors en subsidiërende overheden zoals het Vlaams gewest.

Carmina brengt tweejaarlijks een scholenconcert waar de Vilvoordse middelbare scholen steevast aan deelnemen. Ter ondersteuning van de leerkracht die de leerlingen op het concertbezoek voorbereidt stelt Carmina een lesmap samen. De succesformule om jongeren een "once-in-a-lifetime" klassieke muziek in levende lijve te laten meemaken draagt Carmina uit over Vlaanderen.

Recent is Carmina met een kinderkoor begonnen.

Evenementen

Helaas, er zijn geen afgelopen evenementen