17,50 €

Wake up, Grow up, Show up: The bigger picture of Coaching

Venster Acties en details

17,50 €

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Online evenement

Restitutiebeleid

Restitutiebeleid

Neem contact op met de organisator om een restitutie aan te vragen.

Eventbrite-kosten zijn niet restitueerbaar.

Beschrijving van het evenement
Wake up, grow up, show up - the bigger picture of coaching. An Evolutionary Model about self & spiritual development. Online event

Over dit evenement

BACKGROUND / ACHTERGROND

The personal growth world has expanded enormously over the last 40 years to include everything from shamanism to cognitive-behavioural therapy to the Wim Hof method.

We have come a long way since Freud.

The advantage is an incredible variety of methodologies and approaches, most of which are widely available. The disadvantage is that very little attempt is made to integrate the different approaches or understand how some might actually undermine each other.

In a similarly pluralistic vein, many coaches these days are themselves highly eclectic and choose different methods according to feel as to what is most appropriate in the moment. Most ‘seekers’ also tend to move - according to feel - from one workshop to another, from one method to another, from one experience to another, with very little sense of an overview.

***

De wereld van persoonlijke groei heeft zich de laatste 40 jaar enorm uitgebreid en omvat alles van sjamanisme tot cognitieve gedragstherapie tot de Wim Hof methode.

We hebben een lange weg afgelegd sinds Freud.

Het voordeel is een ongelooflijke verscheidenheid aan methodologieën en benaderingen, waarvan de meeste op grote schaal beschikbaar zijn. Het nadeel is dat er heel weinig pogingen worden ondernomen om de verschillende benaderingen te integreren of te begrijpen hoe sommige elkaar in feite kunnen ondermijnen.

In eenzelfde pluralistische geest zijn veel coaches tegenwoordig zelf zeer eclectisch en kiezen verschillende methoden op basis van hun gevoel over wat op dat moment het meest geschikt is. De meeste 'zoekers' hebben ook de neiging om - op basis van gevoel - van de ene workshop naar de andere te gaan, van de ene methode naar de andere, van de ene ervaring naar de andere, met heel weinig gevoel voor overzicht.

THE EVOLUTIONARY MODEL OF JAMES: WAKE UP - GROW UP - SHOW UP

With the help of many colleagues and ancestors in the business, James Bampfield has (and still is) developing a model that tries to map the territory we are all covering, whether we know it or not. It is a young, relatively untested model but it does cover at least all the territory James has covered in 40 years of self and spiritual development.

These are the kind of questions he is attempting to answer with this model and subsequent discussions:

• What is the ultimate purpose of my work as a coach? Where is it leading to?

• How does my work fit into the historical scheme of things?

• Is my work socially relevant?

• Does my work need to be socially relevant?

• What is the connection of my work to my own development?

What part can the community of coaches play in the evolution of culture?

• Do we have a common story to tell?

***

Met de hulp van vele collega's en voorvaderen in het vak, heeft James Bampfield een model ontwikkeld (en is dat nog steeds aan het doen) dat probeert het territorium dat we allemaal bestrijken in kaart te brengen, of we het nu weten of niet. Het is een jong, relatief ongetest model, maar het bestrijkt in ieder geval al het gebied dat James in 40 jaar van zelf- en spirituele ontwikkeling heeft afgelegd.

Dit zijn het soort vragen die hij probeert te beantwoorden met dit model en de daar uit voortvloeiende vragen:

- Wat is het uiteindelijke doel van mijn werk als coach? Waar leidt het toe?

- Hoe past mijn werk in het historisch kader der dingen?

- Is mijn werk maatschappelijk relevant?

- Moet mijn werk maatschappelijk relevant zijn?

- Wat is het verband van mijn werk met mijn eigen ontwikkeling?

- Welke rol kan de gemeenschap van coaches spelen in de evolutie van de cultuur?

- Hebben we een gemeenschappelijk verhaal te vertellen?

PRACTICALITIES / PRAKTISCHE ZAKEN

Due to the recent Corona measures, we have decided to transform this orgininally planned life event in to an online happening. The virtual doors will open at 19h30. Time to arrive, connect and network in the virtual break-out rooms.

The workshop itself starts plenary punctually at 20 and lasts until around 22h. Afterwards you can talk in plenary or in break out rooms.

You will receive the zoom link immediately after registration.

***

In het licht van de recente Corona-maatregelen hebben we beslist dit event om te vormen van een life naar een online bijeenkomst. De virtuele deuren openen zich om 19u30. Tijd om toe te komen, te connecteren en te netwerken in de virtuele break-out rooms.

De workshop zelf start plenair stipt om 20 en duurt tot tot omstreeks 22u. Nadien kan er worden nagepraat plenair of in break out rooms.

De zoomlink krijg je meteen na inschrijving.

ABOUT/OVER JAMES BAMPFIELD:

James did his first meditation at 16 years old and participated in his first therapy group when he was 17. Since then self/spiritual development has been at the core of his life - first and foremost as student (ongoing!) - and for the last 25 years as facilitator, coach & teacher.

James is a partner in Quinx, a leading coaching company. His clients include leaders and CEO's from various sectors, including business, social profit, and politics.

Last year (during the Covid lock down) James started a new initiative called Spirituality for Today. He explaines: "Through podcasts and other emerging media, I want to breathe new life into the word spirituality. My ultimate goal is to help to transform society so we can survive as human beings. In order to do that the spiritual voice is necessary. Through Spirituality for Today I try to make spirtituality more appealing."

James is the author of the book 'Discipline of Pleasure', tanslated in Dutch as 'Een les in plezier'.

This is the link to the Spirituality for Today podcast. Click here for more information about Quinx.

James was previously a featured speaker at Coach Café Leuven in February 2018 with Leading by being - coaching vulnerability amongst CEOs.

***

James deed zijn eerste meditatie toen hij 16 was en nam op zijn 17e deel aan zijn eerste therapiegroep. Sindsdien is zelf/spirituele ontwikkeling de kern van zijn leven - eerst en vooral als student (nog steeds!) - en de laatste 25 jaar als facilitator, coach & leraar.

James is partner bij Quinx, een toonaangevend coaching bedrijf. Zijn klanten zijn leiders en CEO's uit verschillende sectoren, waaronder het bedrijfsleven, social profit, en de politiek.

Vorig jaar (tijdens de Covid lock down) startte James een nieuw initiatief genaamd Spirituality for Today. Hij legt uit: "Door middel van podcasts en andere opkomende media, wil ik het woord spiritualiteit nieuw leven inblazen. Mijn uiteindelijke doel is om de samenleving te helpen transformeren zodat we als mensen kunnen overleven. Om dat te kunnen doen is de spirituele stem nodig. Via Spirituality for Today probeer ik spiritualiteit aantrekkelijker te maken."

James is de auteur van het boek 'Discipline van het plezier', in het Nederlands vertaald als 'Een les in plezier'.

Dit is de link naar de Spirituality for Today podcast. Klik hier voor meer informatie over Quinx.

James was eerder te gast in het Coach Café Leuven in februari 2018 met Leading by being – coachen van kwetsbaarheid bij CEO’s.


		Afbeelding van Wake up, Grow up, Show up:  The bigger picture of Coaching

		Afbeelding van Wake up, Grow up, Show up:  The bigger picture of Coaching
Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

Online evenement

Restitutiebeleid

Neem contact op met de organisator om een restitutie aan te vragen.

Eventbrite-kosten zijn niet restitueerbaar.

{ _('Organizer Image')}

Organisator Coach Café Leuven - Anne-Marie Walgering - de Walle & Peter Plusquin

Organisator van Wake up, Grow up, Show up: The bigger picture of Coaching

Coach Café Leuven is an open platform for everyone (coaches, trainers, personal development 'addicts', HRM, managers..) interested in personal growth, coaching, team & organizational and/or spiritual development. We offer a broad spectrum of workshops and talks to inspire you. 

The ideal meeting place to get to know like-minded people.

The Coach Café Leuven is an initiative of Anne-Marie Walgering - de Walle and Peter Plusquin. 

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen