Gratis

Meerdere data

Time to connect • Maandelijks Cirkelritueel

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Online evenement

Beschrijving van het evenement
Online Cirkelritueel- Rituel du cercle en ligne- Online circle ritual

Over dit evenement

We have the choice en Bond zonder Naam en Human Online nodigen je uit voor een maandelijks online moment van verbinding.

Je kan genieten van authentiek contact van mens tot mens en je batterij terug opladen. Gratis deelname

Zorg voor een goede WiFi verbinding, best via computer of laptop met camera.

15u30 – 16u30: ONLINE Oogcontact

Doe mee via deze link. Je kan eenvoudig een account aanmaken.

Eén minuut Oogcontact betekent écht contact maken met iemand anders. Zonder (voor)oordelen en verwachtingen. Voorbij de woorden. Door op deze manier in stilte met elkaar te zijn, kunnen we onze gedeelde menselijkheid ervaren.

16u30 – 18u: ONLINE Cirkelritueel

Inschrijven is nodig via deze eventbrite. Je ontvangt de link voor de video call per mail. Aanmelden kan vanaf 16u15 om de verbinding te testen. Start Cirkel om 16u30.

Een Cirkelritueel biedt je de ruimte om stil te staan, wat onverwerkt en onuitgesproken is een plek te geven. Zo vind je nieuwe betekenis en veerkracht om er te staan en te gaan voor authentieke keuzes. We have the choice. Wat ons ook overkomt, we kunnen altijd kiezen hoe we ermee omgaan. Een Cirkel is geen gewone dialoog, het gaat om delen en luisteren van hart tot hart. Iedereen kan het woord nemen, maar spreken hoeft niet. Je aanwezigheid is voldoende.

______

We have the choice and Bond zonder Naam and Human Online invite you for a monthly online moment of connection.

You can enjoy authentic human-to-human contact and recharge your battery.

Free participation

Make sure you have a good WiFi connection, best via computer or laptop with camera.

15:30 - 16:30: ONLINE Eye contact

Join us via www.human.online. You can easily create an account.

One minute Eye contact means making real contact with someone else. Without (preliminary) judgements and expectations. Beyond the words. By being in silence with each other in this way, we can experience our shared humanity.

16h30 - 18h: ONLINE Circle Ritual

Registration is required via eventbrite. You will receive the link for the video call by mail. You can login from 16h15 to test the connection. Start Circle at 16h30.

A Circle Ritual gives you the space to stand still, giving voice to what is unprocessed and unspoken. In doing so, you can find new meaning and resilience to keep on standing and to go for authentic choices. We have the choice. Whatever happens to us, we can always choose how we deal with it. A Circle is no ordinary dialogue, it's about sharing and listening from heart to heart. Everyone can speak, but there is no obligation to speak. Your presence is enough.

_____________

Participation gratuite

15h30 – 16h30: Contact du regard en ligne

A travers ce link internet vous pouvez faire un Contact du regard d’une minute avec un inconnu. Vous choisissez combien de minutes vous participez.

16h30 – 18h: Rituel du Cercle en ligne

Inscription est nécessaire et gratuite. Vous recevez par mail un link Zoom pour vous connecter en ligne. Merci d’arriver à partir de 16h15 pour tester l’accès.

Delen met vrienden

Locatie

Online evenement

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen