Studiedag ‘Van leegstaande naar verweven werklocaties’

Studiedag ‘Van leegstaande naar verweven werklocaties’

Venster Acties en details

Verkoop beëindigd

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Online evenement

Beschrijving van het evenement
Deze studiedag wordt georganiseerd in het kader van het project Overlegtafels Economie, met steun van het Agentschap Innoveren en Ondernemen

Over dit evenement

Wie vandaag rondkijkt in de bebouwde omgeving van de stad/gemeente, ziet dat er verschillende functies naast elkaar bestaan: wonen, handel, recreatie, gemeenschapsvoorzieningen, maakbedrijven, horeca,… Deze gezonde mix verhoogt de leefbaarheid en de veerkracht van een kern, geeft identiteit aan een wijkomgeving en biedt kansen voor innovatieve productieactiviteiten en circulaire economie.

Maar wat als de bedrijven er morgen stoppen of verhuizen? Traditionele vastgoedspelers zetten vormen leegstaande bedrijfssites om naar monofunctionele woongelegenheden en duwen zo de maakbedrijven weg uit het stedelijk weefsel richting bedrijventerreinen. Door de toenemende ruimteschaarste reserveren we deze goed gelegen terreinen beter voor bedrijven die door hun productieactiviteiten of vrachtverkeer niet in het woonweefsel passen.

Voor tal van economische activiteiten, die perfect kunnen samengaan met wonen, recreatie, gemeenschapsvoorzieningen,… kunnen lokale besturen er dan ook beter op inzetten om een evenwicht tussen wonen, werken en winkelen te realiseren. Maar het behoud en de transformatie van leegstaande, vrijkomende en/of verwaarloosde sites als werklocatie blijkt niet zo eenvoudig.

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, het Kenniscentrum Vlaamse Steden en Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen hebben – in 2019 voor 5 centrumsteden, en in 2020 voor nog eens 10 steden en gemeenten - een traject opgezet om de betrokken stadsdiensten bij te staan met de bedoeling dat steden en gemeenten er klaar voor zijn om met eigenaars of vastgoedinvesteerders in dialoog te gaan zodat ze ruimte voor economie en maakactiviteiten behouden. Inzichten uit ontwerpend onderzoek, kennis van de marktvraag, financiële aspecten van vastgoed, participatie van omwonenden en potentiële gebruikers van de site, mobiliteit en verkeersleefbaarheid etc. zijn enkele van de tools in het besluitvormingsproces.

Krijg jij ook te maken met deze reconversievraagstukken en wil je een lans breken voor het behoud van maakactiviteiten en economische functies in de bebouwde omgeving ?

Schrijf je dan in voor het online event ‘Van leegstaande naar verweven werklocaties’ op 27 januari 2022 van 9u – 13u.

Inschrijven kan tot 21/1

Programma:

9u tot 9u15 - Inleiding/voorwoord – Linda Boudry KCVS

 • Wat kan je vandaag verwachten?
 • Opzet – slotpunt van studie Verweving I
 • Programma

9u15 tot 9u45 - Kathleen Van de Werf (BUUR Part of Sweco)

 • Introductie tot verweving
 • De theorie van verweving ontrafeld:
 • Drie opgaven
 • Zes kritische succesfactoren
 • Zeven actoren

9u45 tot 10u15 - Cedric Heerman (stad Turnhout)

 • Intermezzo – casestudie Turnhout B-post

10u15 tot 10u45 - Michiel Van Balen (Miss Miyagi)

 • Hoe ga je met verweving aan de slag?
 • Definiëren van de verwevingsopgave
 • Grafische weergave van de opgave
 • Gebruik van het spiderdiagram als procestool
 • Inzetten van diverse types van tools

10u45 – 11u00 - KORTE PAUZE

11u00 tot 11u30 - Kim Paduwat (stad Gent)

 • Intermezzo – Bouwblokvisie stad Gent

11u30 – 12u00 - BUUR Part of Sweco en Miss Miyagi

 • Toolbox en fiches van diverse tools
 • Overzicht van tools in een werkbare matrix
 • Voorbeelden uit de 5 casestudies

12u00 – 12u30 - Gert De Smedt (VLAIO)

 • Slot en vervolg voor de toekomst
 • Aankondiging break-out-rooms

12u30 – 13u00 - Break-out-rooms

 • Gestructureerde feedback (als input voor vervolgverhaal)
Afbeelding van Studiedag ‘Van leegstaande naar verweven werklocaties’
Afbeelding van Studiedag ‘Van leegstaande naar verweven werklocaties’

Datum en tijd

Locatie

Online evenement

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen