Through Words

Actions Panel

Ticket sales end soon

Through Words

Spoken Word Evening

By Zinnema

When and where

Date and time

Friday, March 31 · 8 - 9pm CEST

Location

Zinnema Rue de Veeweyde 1070 Anderlecht Belgium

About this event

  • 1 hour
  • Mobile eTicket

NL

Communicatie is de eerste stap in het elkaar begrijpen, maar woorden zijn niet altijd essentieel. Met "Through words" verkent Skin Mutts de manier waarop mensen zich verbinden door verbale en non-verbale communicatie, en brengen ze spoken word artiesten samen die in verschillende talen optreden. Gevoelens worden overgebracht door lichaamstaal, door de toon in de stem en door gezichtsuitdrukkingen; zo ontstaan performances waarin woorden geen betekenaars meer zijn, maar slechts geluiden.

FR

La communication est la première étape pour se comprendre, mais les mots ne sont pas toujours indispensables. Avec "Through words" Skin Mutts explore la manière dont les gens se connectent à travers la communication verbale et non-verbale, en réunissant des artistes de la parole qui se produisent dans différentes langues. Les sentiments sont transmis par le langage corporel, le ton de la voix et les expressions faciales, ce qui crée des spectacles où les mots ne sont plus des signifiants, mais seulement des sons.

About the organizer

Organized by
Zinnema

Zinnema, Open Talentenhuis in Brussel
Zinnema ondersteunt, promoot en ontwikkelt projecten van individuen en groepen die in Brussel of de Rand in hun vrije tijd uiting geven aan hun verbeelding in één of andere artistieke discipline. Dit gebeurt bottom-up, via eigen initiatieven, workshops en via onze ondersteunende werking.
We zijn overtuigd van het belang en de kracht van openheid, diversiteit, professionele omkadering, samenwerking en kwaliteit. We koesteren artiesten en moedigen tegelijkertijd vernieuwing en experiment aan in het dynamische stadslaboratorium dat Brussel heet.

Ticket sales end soon