Through Words

Actions Panel

Through Words

Spoken Word Evening

When and where

Date and time

Location

Zinnema Rue de Veeweyde 1070 Anderlecht Belgium

Map and directions

How to get there

About this event

  • 1 hour
  • Mobile eTicket

NL

Communicatie is de eerste stap in het elkaar begrijpen, maar woorden zijn niet altijd essentieel. Met "Through words" verkent Skin Mutts de manier waarop mensen zich verbinden door verbale en non-verbale communicatie, en brengen ze spoken word artiesten samen die in verschillende talen optreden. Gevoelens worden overgebracht door lichaamstaal, door de toon in de stem en door gezichtsuitdrukkingen; zo ontstaan performances waarin woorden geen betekenaars meer zijn, maar slechts geluiden.

FR

La communication est la première étape pour se comprendre, mais les mots ne sont pas toujours indispensables. Avec "Through words" Skin Mutts explore la manière dont les gens se connectent à travers la communication verbale et non-verbale, en réunissant des artistes de la parole qui se produisent dans différentes langues. Les sentiments sont transmis par le langage corporel, le ton de la voix et les expressions faciales, ce qui crée des spectacles où les mots ne sont plus des signifiants, mais seulement des sons.