Gratis

Online presentatie over het geplande op- en afrittencomplex in Baarle

Venster Acties en details

Gratis

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Online evenement

Beschrijving van het evenement
Leefbaar Baarle nodigt alle dorpsbewoners uit voor een info-sessie over de 2 alternatieven voor het nieuwe complex en de impact op Baarle.

Over dit evenement

Op 4 juni 2021 heeft de Vlaamse Regering de startnota voor het GRUP ‘Omgeving Complex E40-N466 Drongen’ goedgekeurd. In de startnota worden twee locatie-alternatieven voorgesteld: een centraal en een oostelijk complex. De Vlaamse minister bevoegd voor ruimtelijke ordening zal de vereiste adviezen inwinnen over de startnota en de bevolking van de betrokken gemeenten informeren en raadplegen over de inhoud van de startnota. Het centrale alternatief lag eerder reeds op tafel. Het oostelijke alternatief is een meer compacte versie van de plannen die eerder naar voren zijn geschoven.

Tijdens deze online infosessie werpen we een eerste blik op de beide alternatieven en bespreken we de impact hiervan voor de verschillende wijken in Baarle. We lichten ook kort toe wat er verder staat te gebeuren.

Op de agenda:

 • Doelstellingen die de de Vlaamse overheid en het agentschap wegen en verkeer wil realiseren.
 • Principes achter de twee alternatieven
 • Bespreking van de 2 alternatieven
 1. Centraal alternatief
 2. Oostelijk alternatief
 • Impact van de alternatieven op de verschillende woonwijken en -kernen in Baarle
 1. Centrum van Baarle (Baarledorpstraat, Brouwerijstraat, Schoolomgeving
 2. Noordhout en aanpalende woonstraten
 3. Baarlevelde
 4. Keuzewijk
 5. Raapstraat
 6. Keuzekouter (Keuze, Karel De Bondtlaan, Solvynsdreef, ...)
 7. Moortelputstraat en aanpalende woonstraten
 • Wat staat er verder te gebeuren?
 • Vragen

We kijken er alvast naar uit u te verwelkomen!

Programma

19u45 - Welkom op het online webinar platform

20u00 - Presentatie van de 2 alternatieven en de impact op de woonwijken in Baarle

21u00 - Einde

Praktisch

 • Webinar (online presentatie) op woensdag 16 juni 2021 om 20u00.
 • Deelname: Gratis
 • Je ontvangt de link naar het online webinar na inschrijving
 • Om in te schrijven, klik op de knop 'Registreer'
 • SLECHTS 1 X INSCHRIJVEN PER GEZIN AUB.
 • OPGELET: Best snel registreren en tijdig inloggen, de capaciteit van het online platform is beperkt tot 100 deelnemers.

Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

Online evenement

{ _('Organizer Image')}

Organisator Leefbaar Baarle vzw

Organisator van Online presentatie over het geplande op- en afrittencomplex in Baarle

Leefbaar Baarle vzw is een burgerinitiatief om de overheid te overtuigen om de nodige maatregelen en beleidsopties te nemen om de leefbaarheid in Baarle te verbeteren.  Daarnaast ondernemen we ook concrete acties en initiatieven die bijdragen tot de leefbaarheid van ons dorp.

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen