€ 115 – € 135
Masterclass: RED-training door SEGNI MOSSI

Masterclass: RED-training door SEGNI MOSSI

Venster Acties en details

€ 115 – € 135

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Danspunt

Dok Noord-Sint-Salvatorstraat 18a

9000 Gent

Belgium

Kaart bekijken

Restitutiebeleid

Restitutiebeleid

Neem contact op met de organisator om een restitutie aan te vragen.

Eventbrite-kosten zijn niet restitueerbaar.

Beschrijving van het evenement
Inspiratiedag “Dans binnen, buiten en naast de school” / Inspiration for music education, inside and outside school

Over dit evenement

Danspunt voorziet vanaf nu ieder jaar een masterclass voor mensen die aan de slag zijn met dans, lichaamswerk en artistieke vorming in scholen en groepen met een heel verscheiden publiek. Dit jaar hebben we Segni Mossi te gast. Tijdens een intensief programma van 10 uur geven Allesandro en Simona van Segni Mossi tal van ideeën, werkvormen en ervaringen. De vraag die centraal staat: hoe kunnen dans en tekenen elkaar inspireren en uitdagen?

Inhoud programma

De trainingen van Segni Mossi zijn trajecten vol tekening-dans werkvormen. De praktijk wordt afgewisseld met momenten van observatie en uitwerking van methodologische aspecten. De trainingen zijn gericht op opvoeders, dansers, beeldende kunstenaars, leerkrachten met voeling voor muzische vorming en nieuwsgierige geesten klaar om te experimenteren met groepen kinderen, tieners en volwassenen, maar vooral met ervaringen en mogelijkheden voor persoonlijke groei.

Er is geen strikte volgorde in de trainingen van Segni Mossi. Het zijn onafhankelijke trajecten, waar eenvoud, spel, zin voor verkenning en samenwerking centraal staan.

De RED training richt zich specifiek op relatie, het contact en de interconnectie. Er wordt dieper ingegaan op volgende onderwerpen: impulsen, propagatie, deformatie, architectuur, uitbreiding en ontwikkeling, binnen en buiten, trajecten en interconnectie.

Benieuwd naar meer? Check de video van de RED-training: https://www.facebook.com/segnimossi/videos/1660762580671873

Door wie?

Segni mossi is een onderzoeksproject van beeldend kunstenaar Alessandro Lumare en choreograaf Simona Lobefaro, ontstaan in 2014 met als doel de interactie tussen dans en grafisch tekenen te onderzoeken met kinderen en volwassenen. Ze werken samen met Mus-e Italia om sociale inclusie te bevorderen door middel van kunst in openbare basisscholen van Rome (IT).

Sinds 2015 geven ze trainingen en workshops in meer dan 20 landen. Ze zijn geselecteerd door de organisatie HundrED als een van haar 100 meest innovatieve onderwijsprojecten over de hele wereld voor de jaren 2017 en 2019.

Hun doelen in het werk met kinderen en volwassenen:

• het tekenen valoriseren en bevrijden van elke representatieve functie;

• meer vertrouwen krijgen in het gebruik van ons lichaam als communicatief instrument;

• het verband onderzoeken tussen de expressieve kwaliteiten van de lichaamsbewegingen en de expressieve kwaliteiten van het tekenen;

• het experiment als een werkmethode beschouwen;

• meer stil staan bij het creatieve proces dan bij het resultaat;

• het vermogen ontwikkelen om zich in te zetten in groepsactiviteiten;

• vertrouwen krijgen in zichzelf en in anderen;

• de verschillen waarderen;

• kritisch denken en esthetisch gevoel stimuleren.

Praktisch

Wanneer en waar?

Het intensief trainingsprogramma gaat door op maandag 20 en dinsdag 21 juni in de dansstudio van Danspunt in Gent.

Maandag 20 juni 2022 : van 12u tot 17u30

Dinsdag 21 juni 2022: van 9u tot 14u30

Wat kost het?

135 euro standaardtarief (voor organisaties en standaardinschrijvingen)

115 euro reductietarief (voor studenten, +65, mensen met een vervangingsinkomen of verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds)

Vragen

Heb je nog vragen? Aarzel dan niet om een mailtje te sturen naar annelore.baeckeland@danspunt.be

Goed om weten:

De workshop wordt gegeven in het Engels.

Segni Mossi is ook te gast bij Tictac Art Centre op 18 en 19 juni met een ander programma.

From now on, Danspunt will be providing a masterclass every year for people who want to use dance, body work and artistic education in schools and groups with diverse audiences.

Our guest this year is Segni mossi. In an intensive 10-hour programme, Allesandro and Simona from Segni mossi will provide you with numerous ideas and forms of work. The emphasis in the training is the question: how can dance and drawing inspire and challenge each other?

Programme

Segni mossi training sessions are full of dance-drawing forms of work. Practical work is alternated with observation and the elaboration of methodology. The training sessions are intended for educators, dancers, visual artists, teachers interested in art education and people who are curious and ready to help groups of children, teenagers and adults experiment with dance-drawing, but they are above all an opportunity for gaining experience and personal development.

You don’t have to take Segni Mossi classes in any particular order. They are individual sessionscharacterised by simplicity, rigour, play, exploration and collaboration. RED training focuses on the relationship with the other, contact and the network. The subjects addressed are impulse, propagation, deformation, architecture, expansion, inside and outside, trajectories and networks.

If you would like to know more, see the video on RED training: https://www.facebook.com/segnimossi/videos/1660762580671873

By whom?

Segni mossi is a research project that was started by Alessandro Lumareand the choreographer Simona Lobefaroin 2014 to explore the relationship between dance and graphic design with children and adults. They work with the Mus-e Italia organisation to encourage social inclusion by means of art in primary schools in Rome (Italy).

Since 2015 they have given training and workshops in more than 20 countries. They were selected by the HundrED organisation as one of the 100 most innovative educational projects in the world for the years 2017 and 2019.

Their goals when working with children and adults:

• to valorise the sign and free it from any representative subordination;

• to become more confident in using our bodies as communicative tools;

• to explore the connection between the expressive qualities of body movement and the expressive qualities of the sign;

• to consider experimentation as a working method;

• to consider experimentation as a working method;

• to develop one’s ability to engage in group activities;

• to gain confidence in oneself and others;

• to value difference;

• to stimulate critical thinking and aesthetic feeling.

Practical information

When and where?

The intensive training programme is on Monday 20thand Tuesday 21stJune in the dance studio in Danspunt in Ghent.

Monday 20th June 2022: from 12 pm to 5.30 pm

Tuesday 21st June 2022: from 9 am to 2.30 pm

Price?

Price: 135 euro (for organisations and standard registrations)

Reduced price: 115 euro (for students, 65+ or people on benefits)

Queries

If you have any other questions, please send an e-mail to annelore.baeckeland@danspunt.be.

Good to know:

The workshop is given in English.

Segni mossi will be at the tictac art centre with its Bleu training programme on Saturday 18 and Sunday 19 June.

Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

Danspunt

Dok Noord-Sint-Salvatorstraat 18a

9000 Gent

Belgium

Kaart bekijken

Restitutiebeleid

Neem contact op met de organisator om een restitutie aan te vragen.

Eventbrite-kosten zijn niet restitueerbaar.

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen