Judoles Kleuters Groep0a (enkel voor leden en voor initiaties)

Venster Acties

Meerdere data

Judoles Kleuters Groep0a (enkel voor leden en voor initiaties)

COVID-19 - Judoles Kleuters Groep0a (enkel voor leden en voor initiaties)

Door Judoschool Merelbeke

Waar en wanneer

Datum en tijd

za. 5 sep. 2020 09:00 - za. 19 sep. 2020 09:45 CEST

Locatie

Dojo Judoschool Merelbeke Plataan 4 9820 Merelbeke Belgium

Over dit evenement

We hopen dat iedereen, ondanks de covid-19 pandemie, een deugddoende vakantie heeft gehad. Het doet ons plezier om vanaf 5 september het nieuwe judo-seizoen 2020-2021 te kunnen starten, voor al onze leeftijdsgroepen, zij het dan initieel in een beperkte vorm - want de gezondheid van onze leden en hun familie is onze eerste zorg. Met deze willen we op een verantwoorde manier een balans vinden tussen het aanbieden van sport & ontspanning aan onze leden enerzijds, en onze zorg voor de volksgezondheid anderzijds. Laten we daar samen aan werken.

De voornaamste beperkingen, welke tot nader order van toepassing zullen zijn:

  • Beperkt tot 50 (-12j) of 30 (12j en ouder) deelnemers per les.
  • Voor elke les vooraf inschrijven op online formulieren verplicht; hou Facebook en/of onze website www.judoschoolmerelbeke.be in de gaten!
  • Andere les-tijdstippen (zie onderstaande tabel), welke helpen om de groepen uit elkaar te houden en die ruimte geven om de nodige ontsmettende taken uit te voeren.
  • Aangepast lesprogramma, trainen in bubbels van 2 (volwassenen kunnen desgewenst op voorhand zelf hun bubbel vastleggen).
  • De bar is ten allen tijde gesloten.
  • Ouders en toeschouwers worden niet toegestaan de dojo te betreden.
  • Geen bezoekende judoka's toegelaten.
  • Geen gebruik van stempelkaarten.

Afspraken

1. Sporten is belangrijk, maar niet belangrijk genoeg om mensenlevens te riskeren. Dus wie zich ziek voelt of koortsige verschijnselen heeft, komt NIET naar de dojo. Wie terugkeert van vakantie uit oranje of rode zone respecteert de quarantaine- voorschriften van de overheid. Wie ziekteverschijnselen (temperatuur) vertoont zal de toegang ontzegd worden.

2. Volg steeds de richtlijnen van lesgevers & bestuur. Neem de affiches met instructies in acht.

3. Voor en tijdens de les

Kom niet vroeger dan tien minuten vóór het begin van je les-uur naar de dojo. Blijf in de auto tot de deuren van de dojo opengaan. Respecteer de sociale afstand als je buiten wacht; op straat volg je de nationale en lokale regels mbt mondmaskerplicht.

De toegang zal pas gegeven worden als de vorige groep de zaal heeft verlaten en als de ontsmetting van de tatami, het gebruikte materiaal en het sanitair heeft plaatsgevonden.

Het betreden van de dojo dient te gebeuren via de hoofdingang, aan de Plataan.

Bij het binnenkomen in de dojo ontsmet je je handen onmiddellijk aan de bus met alcoholgel.

Bevestig je aanwezigheid bij het binnenkomen aan de corona-verantwoordelijke. Enkel wie vooraf ingeschreven had, zal worden toegelaten.

Naast de mat respecteer je de sociale afstand.

Aangeraden wordt om in judogi naar de les te komen, maar de kleedkamers zijn wel beschikbaar.

Ouders en toeschouwers worden NIET toegestaan om de dojo te betreden. Er zijn trouwens geen tafels en stoelen.

De bar zal NIET open zijn, noch voor, tijdens of na de lessen. Voorzie dus steeds je eigen drankbus, eventueel voorzien van je naam. Neem die na de les ook steeds mee.

4. Na de les

Bij het verlaten van de mat ontsmet je je handen onmiddellijk aan de bus met alcoholgel.

Kleedkamers en douches zijn beschikbaar na de les. Douchen per trainingsbubbel.

Zodra je de mat verlaat, respecteer je opnieuw de sociale afstand.

Verlaat na je les-uur zo spoedig mogelijk de dojo, dit gebeurt verplicht via de nooduitgang opzij. Blijf niet langer hangen op de parking dan strikt noodzakelijk; op straat volg je de nationale en lokale regels mbt mondmaskerplicht.

5. Opvolging

Wie deelgenomen heeft aan het judo en later positief test op corona, engageert zich ertoe mee te werken aan het contact-onderzoek van de overheid, en verwittigt het bestuur van de judoschool.

Over de organisator

Georganiseerd door
Judoschool Merelbeke