Gratis

Meerdere data

Online jongerencirkels / Youth Circles • We have the choice

Venster Acties en details

Gratis

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Online evenement

Beschrijving van het evenement
>>> UPlifting each other in lockDOWN <<<

Over dit evenement

+++ ENGLISH VERSION BELOW +++

De 2de lockdown vraagt veel van studenten en jongeren. Ieders beleving is anders. Terecht trekken sommigen aan de alarmbel.

We nodigen je uit in de Cirkel om samen met andere jongeren stil te staan en woorden te geven aan hoe je deze periode ervaart en hoe je je voelt.

Last van het isolement? Genieten van de rust? Wakker liggen over financies? Een lief missen? Twijfelen over studies? Plezier maken online?

Je kan op verhaal komen in de Cirkel en de kracht leren kennen van luisteren en beluisterd worden. De aandacht voor elkaar brengt rust en versterkt ieders moed. Zo ontstaat er ruimte om te gaan staan voor je eigen keuzes. Want al hebben we niet altijd in de hand wat we meemaken, we hebben altijd de keuze hoe we ermee om gaan.

Studenten en jongeren vanaf 16 jaar zijn welkom!

Een Cirkel is een moment van verbinding en biedt ruimte om te delen van hart tot hart. Het is geen heen-en-weer gesprek, geen discussie, vanuit stilte kan iedereen het woord nemen, maar spreken hoeft niet. De online Cirkel duurt anderhalf uur en wordt begeleid door cirkelbegeleiders van We have the choice.

Het thema van de jongerencirkels: Hoe gaat het ECHT met jou in deze coronatijd? Hoe moeilijk of makkelijk is het nu voor je? Waar kies JIJ voor?

De online jongerencirkels worden mogelijk gemaakt met de steun van het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid, hogescholen, universiteiten en jeugdwelzijnsorganisaties: VVS, KDG, AP, Thomas More, PXL, VUB, KUL, Tejo, Ideekids, Joker, Cachet

Deelname is gratis. Inschrijven is nodig. Meedoen kan aan één of meerdere Cirkels.

Reacties van jongeren:Verbonden * Mildheid (voor mezelf & anderen) * Ben zo blij dat ik erbij was! * Ondersteuning en herkenning * Hartverwarmend * Doorvoelen * Dank vanuit mijn hart * We will never walk alone * Menselijkheid * Zo liefdevol, integer * Connected to all * Warm kippenvel * het is soms zo alleen in mijn kot, deed deugd om ECHT te maken met anderen

Nog vragen? circles@wehavethechoice.com

Alle info op: https://wehavethechoice.com/online-jongerencirkel-uplifting-each-other-in-lockdown/

Praktisch:

- voor aanvang van de sessie krijg je via mail een link om te kunnen deelnemen aan de Cirkel

- een cirkel start stipt om 20u, je kan al een kwartier eerder aanmelden

- zonder video deelnemen kan als je dat wenst, dan nodigt één van de begeleiders je wel uit voor een korte één-op-één om te checken of je geen ongewenste bezoeker bent, we stellen veiligheid van de groep voorop

- je kan zelf een jongerenbegeleider/lesgever uitnodigen als je wil om mee deel te nemen aan de Cirkel

________

The 2nd lockdown demands a lot from students and young people. Everyone’s experience is different. Some students rightly sound the alarm.

We invite you to stand still together with other young people and give words to how you experience this period and how you feel.

Do you suffer as a result of isolation? Enjoying the peace and quiet? Lying awake about finances? Missing a loved one? Doubts about studies? Having fun online?

You can share your story in the Circle and get to know the power of listening and being listened to. Giving attention to each other brings peace and strengthens everyone’s courage. This creates a space to stand up for your own choices. Because although we do not always have control over what we experience, we always have a choice in how we deal with it.

Students and young people from the age of 16 are welcome!

A Circle is a moment of connection and offers space to share and listen from heart to heart. A Circle is not a back-and-forth conversation, not a discussion, everyone can speak, but there is no need to speak. Your presence is enough. The online circle lasts an hour and a half, and is guided by circle facilitators of the non profit organization We have the choice.

Theme of the Youth Circles: How are you REALLY doing in these corona times? How difficult or easy is it for you now? What do YOU choose?

The online Youth Circles are made possible with the support of the Flemish Care and Health Agency, VVS, VUB, KDG, AP, Thomas More, PXL, Tejo, Joker, Cachet, Ideekids and Homaar.

Free participation. Registration is required via this eventbrite. You will receive the link for the zoom call by mail. You can participate in one or more Circles.

Responses from Youngsters: Connected * Mildness (for myself & others) * Am so glad I was here! * Support and recognition * Heartwarming * Touching * Gratitude from my heart * We will never walk alone * Our shared humanity * So loving, sincere * Warm goosebumps * It is sometimes so alone in my room, happy to REALLY make contact with others

Questions? circles@wehavethechoice.com

All information: https://wehavethechoice.com/online-jongerencirkel-we-have-the-choice/?lang=en

Practical:

- before the start of the session you will receive an email with a link to participate in the Circle

- a circle starts at 8 p.m. sharp, you can log in fifteen minutes earlier.

- you can participate without video if you wish, one of the facilitators will invite you for a short one-on-one to check if you are not an unwanted visitor, we put the safety of the group first.

- You can invite a youth counsellor/teacher if you want to take part in the Circle.

Delen met vrienden

Locatie

Online evenement

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen