Gratis
Bunkerdag 2022 - Weerstandsnest Waldersee

Bunkerdag 2022 - Weerstandsnest Waldersee

Venster Acties en details

Gratis
Beschrijving van het evenement
Bezoek Weerstandsnest Waldersee met gids

Over dit evenement

Waldersee is een goed bewaard voorbeeld van een Weerstandsnest op de Atlantikwall. Je vindt er geschutstellingen, mitrailleur- en observatieposten, stellingen voor antitankgeschut, bunkers en accommodatie voor manschappen. Zo is er een geschutsbunker (R612), een manschappenbunker (R502, VR2a), een Mitrailleurbunker (VF3) en een Tobruk.

Sommige structuren zijn zeldzaam en komen nergens anders voor langs de Belgische kust. De geschutkazemat (tupe R612) is het meest iconische element. Ze bevatte veldgeschut gericht op zee. Loopgraven zorgden ervoor dat een deel van de verdedigingswerken met elkaar in verbinding stonden. Momenteel wordt de bescherming van de site voorbereid.

Kom kennis maken met Waldersee. Een gids geeft een woordje uitleg bij de bouw en de functie van de verschillende onderdelen.

De gemeente Koksijde respecteert en beschermt de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers van haar diensten en zal de persoonsgegevens van deze gebruikers nooit aan derden overmaken noch verkopen. De persoonsgegevens die worden verzameld tijdens de administratieve verwerking zullen enkel gebruikt worden voor de interne werking van de dienstverlening. De wet op de privacy van 8 december 1992 beschermt u tegen alle misbruiken van deze gegevens. U heeft recht op inzage, correctie en verwijdering van deze gegevens zoals voorzien in de toepasselijke wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Daartoe richt u een schriftelijk verzoek met bewijs van uw identiteit aan het College van burgemeester en schepenen van de gemeente Koksijde, Zeelaan 303, 8670 Koksijde of mailt u naar info@koksijde.be.

Meer informatie over de wet van de privacy kunt u verkrijgen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: Hoogstraat 139, 1000 Brussel, tel. 02 213 85 40, commission@privacycommission.be.

Afbeelding van Bunkerdag 2022 - Weerstandsnest Waldersee
Afbeelding van Bunkerdag 2022 - Weerstandsnest Waldersee
Afbeelding van Bunkerdag 2022 - Weerstandsnest Waldersee
Delen met vrienden

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen