Free

Belang van Project Management in ziekenhuizen: 2e editie

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Ghelamco Arena

Ottergemsesteenweg Zuid 808

9000 Ghent

Belgium

View Map

Event description
Na een succesvolle eerste (online) editie, organiseert QRP International dit jaar de tweede conferentie over PM in de ziekenhuizen.

About this event

Belang van Project Management in ziekenhuizen

Na de zeer succesvolle eerste (online) conferentie voor Nederlandstalige ziekenhuizen in België over projectmanagement, organiseert QRP International dit jaar de tweede editie van het evenement. De conferentie is bestemd voor individuen die tewerkgesteld zijn in de ziekenhuissector in Vlaanderen of Brussel, en de volgende functies bekleden, al dan niet in naam en ongeacht hoofd- of deelfunctie: projectmanager, programmamanager, ICT-manager, PMO, kwaliteitsmanager.

SPREKERS

WAAROM ORGANISEERT QRP DEZE CONFERENTIE?

Vele sectoren kennen deze dagen een klimaat van toegenomen onzekerheid en ongeziene veranderingen. De ziekenhuiswereld blijft niet gespaard op dit vlak en maakt ook ingrijpende transformaties mee, met schoolvoorbeeld het opzetten en bijhouden van het elektronisch patiëntendossier. Hierdoor wordt de bestaande vraag voor en behoefte aan ondersteuning bij projectmanagement alsnog versterkt.

Ook is de huidige crisis voor vele ziekenhuizen een katalysator geweest om de zaken op orde te stellen. Er moesten zeer veel middelen op zeer korte tijd gemobiliseerd worden, wat ervoor zorgde dat men grote projecten op een andere manier ging bekijken.

De meeste Vlaamse ziekenhuizen hebben reeds ervaring met projectmanagement, gebruik makend van methodes als PRINCE2 of intern uitgewerkte methodes. Deze ziekenhuizen vragen zich nu af hoe ze deze verbeterprocessen kunnen voortzetten en bekijken het vanuit een breder perspectief dan enkel projecten. In die gedachte zijn sommige ziekenhuizen begonnen met programmamanagement of zelfs het opzetten van een PMO. Projecten maken hier deel uit van een groter geheel, dat verder gaat dan de rol en verantwoordelijkheden van de projectmanager.

Deze tweede editie van deze conferentie zal daarom dieper ingaan op hoe ziekenhuizen:

 • het huidige beheer van hun projecten of programma’s kunnen verbeteren,
 • wat het beheer van een PMO inhoudt en hoe men een PMO opstart,
 • ‘Best Practices’ of goede praktijken kunnen integreren in hun PM-proces

Maar nog belangrijker dan deze informatieve doeleinden, zal de conferentie een mogelijkheid bieden aan ziekenhuizen om zelf hun eigen ervaringen en kennis op het gebied van projectmanagement te delen. Dit zal in eerste instantie gebeuren aan de hand van presentaties van bepaalde sleutelfiguren in de Vlaamse ziekenhuiswereld, die geïdentificeerd werden op basis van hun ervaring op vlak van projectmanagement. Zo kunnen bepaalde uit de praktijk getrokken gevalstudies besproken worden die eigen zijn aan de ziekenhuissector. Na elke presentatie staat er namelijk een discussiemoment ingepland waar alle deelnemers de kans krijgen om onderling gedachten uit te wisselen over deze topics. De koffie- en lunchpauzes zijn ook een ideaal moment om te netwerken met en te leren van andere deskundigen binnen hetzelfde domein.

DOELEINDEN VAN DE CONFERENTIE

 • Theoretische kennis over projectmanagement en de PMO bijbrengen
 • Het proces binnen de sector voortzetten om het beheer van verandering (via projecten) te stimuleren en het risico of falen te beperken door te leren van elkaar.
 • Interessante gevalstudies delen: voorbeelden en ervaringen van de sprekers
 • Sleutelfiguren uit de sector samenbrengen rond het thema projectmanagement
 • Kwaliteitsinformatie bieden uit de praktijk aan de praktijk
 • Kwalitatieve theoretische ondersteuning bieden tijdens het evenement door QRP trainers en consultants

DATUM EN PLAATS

 • Plaats: Ghelamco Arena, Ottergemsesteenweg Zuid 803, 9000 Gent, BE
 • Datum: 23 september 2021
 • Beginuur: 09u00 – registratie van deelnemers vanaf 8.30
 • Einduur: 14u
 • Prijs: Gratis
 • Taal : Nederlands
 • Catering: Ontbijt, frisdrank, water, koffie, thee en lunchbroodjes voorzien

MEER INFORMATIE

Mocht u vragen hebben over de inhoud van dit evenement, neem dan contact met ons op en wij zullen zo snel mogelijk antwoorden.

OPMERKING 1: Deze workshop is een interactieve informatiesessie. Deze sessie biedt geen officiële kwalificatie.

OPMERKING 2: Als je een certificaat van aanwezigheid nodig heeft, aarzel dan niet om het ons te vragen.

Deze interactieve conferentie heeft een limiet van max. 50 deelnemers, schrijf je nu in om een plaats te reserveren!

Share with friends

Date and time

Location

Ghelamco Arena

Ottergemsesteenweg Zuid 808

9000 Ghent

Belgium

View Map

Organizer QRP INTERNATIONAL

Organizer of Belang van Project Management in ziekenhuizen: 2e editie

QRP International aims to support organisations with Training, Certification and Consultancy services in Best Practice management methods in order to support their business objectives on a global scale with a local presence.

QRP International is one of the major player in the Best Practices Training market in Europe,and supports organisations in the development of their personal skills and in the successful implementation of these Best Practices through our accredited trainers and consultants.

The company has grown significantly year-on-year from its foundation in 2000, QRP has performed its training and consultancy services worldwide in more than 34 countries, in 8 languages, and certified over 4.000 people, through the support of 9 offices worldwide.

All our trainers are officially authorized to provide PRINCE2, MSP and ITIL training and have successfully introduced these management methods worldwide.

QRP is a team of professionals who are committed to our clients and to each other

Save This Event

Event Saved