Skip Main Navigation

Community-richtlijnen

Eventbrite Logo

Geactualiseerd door Antwonne D.

Eventbrite brengt een uiteenlopende community van miljoenen mensen samen om over de hele wereld allerlei live evenementen te ontdekken. We nemen de integriteit van ons platform bijzonder serieus en we doen er alles aan om het op een veilige, beveiligde, wettelijke en respectvolle manier te gebruiken. Daarom hebben we deze Communityrichtlijnen ontwikkeld om de soorten evenementen, activiteiten en content te beschrijven die we op Eventbrite aanmoedigen en verbieden. — Laatst bijgewerkt: 11 maart 2019

TIP: De lijst is niet compleet en kan worden aangevuld; daarom is het belangrijk dat je geregeld controleert op wijzigingen of updates. Respecteer deze Communityrichtlijnen. Als je content tegenkomt die de richtlijnen schendt, eblink{neem dan meteen contact met ons op=>https://www.eventbrite.nl/support/contact-us} of gebruik in geval van een specifiek evenementgerelateerd probleem de link eblink{Dit evenement rapporteren=>https://www.eventbrite.com/support/articleredirect?anum=40715} link.

TIP VOOR EXPERTS: Kijk eblink{hier=>https://www.eventbrite.nl/l/LegalTerms} om meer te weten te komen over het Juridisch beleid van Eventbrite.

OPMERKING: Deze Communityrichtlijnen zijn door verwijzing opgenomen in de Servicevoorwaarden van Eventbrite en termen met hoofdletters in deze Communityrichtlijnen die hier niet anders zijn gedefinieerd, hebben dezelfde definities die we gebruiken in de eblink{Servicevoorwaarden=>https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=8477}.

Een Brite-community opzetten

Eventbrite is een plek waar iedereen live evenementen kan maken of vinden om zijn of haar passie te vervullen. Als zowel een organisatie die geeft om diversiteit in denken als een wereldwijd platform dat een levendige community bevordert, willen we een veilige, goed verlichte omgeving bieden voor live ervaringen. We zijn het misschien niet eens met alle meningen die bij elk evenement worden geuit, maar we geloven sterk in het fundamentele recht op vrijheid van meningsuiting en vergadering. Om je te helpen begrijpen wat acceptabel is voor Eventbrite en wat niet, hebben we deze reeks communityrichtlijnen gemaakt:

Do's

1. Maak evenementen van allerlei soorten Of je nu geïnteresseerd bent in wijn, e-mailmarketing, dans, codering of wat dan ook, je bent vrij om evenementen te maken die je community bij elkaar brengen. 2. Deel respectvolle, eerbiedwaardige content We moedigen het gebruik van content die verschillende culturen, landen en stemmen respecteert, sterk aan. Laat je stem horen en inspireer onze community met je unieke perspectief en inzicht. 3. Post zelf gegenereerde of correct verkregen content Je mag content in je evenementvermelding gebruiken die je zelf hebt gemaakt of die op de juiste manier is ingekocht, mits deze niet hatelijk of expliciet van aard is of anderszins in strijd is met deze Richtlijnen. Dit omvat foto's, video's, logo's en tekst. 4. Evenementgerelateerde merchandise verkopen Je mag evenementgerelateerde merchandise of accommodaties verkopen in combinatie met je evenementtickets en registraties. Zorg er wel voor dat je je aan de wettelijke regels voor die items houdt, en verkoop alleen merchandise die je hebt gemaakt of waarvoor je een licentie hebt gekregen of die op de juiste manier aan jou, en dus ook je aanwezigen, beschikbaar is gesteld voor je geadverteerde doel.

Dont's

Je mag Eventbrite niet gebruiken om content te plaatsen of activiteiten uit te voeren die (naar onze enige beoordeling) beledigend, schadelijk of ongepast zijn voor een algemeen publiek, of waarvan we geloven dat ze schadelijke, gewelddadige of illegale activiteiten of resultaten vormen of waarschijnlijk zullen aanmoedigen of bevorderen. Hieronder vind je meer informatie over de soorten activiteiten, evenementen en content die niet zijn toegestaan op of via de Eventbrite-diensten. 1. Promoot geen illegale of ongepaste activiteiten Eventbrite mag niet worden gebruikt om schadelijke of criminele activiteiten van welke aard dan ook te bevorderen. Je mag geen evenementen op de Eventbrite-diensten maken of promoten die de volgende activiteiten vormen of bevorderen, zoals bepaald door Eventbrite: • Expliciete seksuele activiteit (inclusief escortservices) of pornografie, • Illegale gokactiviteiten (ongeacht of ze illegaal zijn volgens Amerikaanse federale of staatswetgeving, of niet-Amerikaanse wetgeving), • Verkoop of inname van illegale drugs, andere illegale stoffen of nutraceuticals, • Cannabis of met cannabis geïnfuseerde producten (waaronder CBD) die gratis zijn verstrekt, te koop worden aangeboden door de organisator of zijn inbegrepen in de ticketprijs (inclusief gratis monsters, geïnfuseerde etenswaren/dranken, cadeautasjes, productkortingen en weggeefacties), bezoekers die cannabis met elkaar delen, instructies over het groeien van cannabis of cannabisextract maken (inclusief kooklessen) of cannabisdistributie, • Activiteiten die hoofdzakelijk een ander commercieel product of een andere commerciële service promoten, zoals een 'infomercial', tenzij een dergelijke promotie expliciet aan gebruikers op een wettelijk afdoende manier wordt aangeduid, bijvoorbeeld door een prominente reclame-aanduiding, • Ongeautoriseerde marketingbedrijven met meerdere niveaus, • Krediethersteldiensten, • Tombola's, sweepstakes of weggeefacties die geen onderdeel uitmaken van het live-evenement op Eventbrite, • Pagina's die de verkoop of distributie van goederen of services promoten die niet direct verband houden met een live-evenement op Eventbrite, • Activiteiten die demoraliseren, lastigvallen, intimideren, bedreigen of haat uiten tegen welke maatschappelijke groep dan ook, ongeacht of deze gebaseerd is op ras, etniciteit, religie, nationale afkomst, geslachtsidentiteit, seksuele geaardheid, handicap, leeftijd of veteranenstatus, • Verkoop, distributie (inclusief verlotingen, veilingen of weggeefacties), onwettig gebruik of vertoning van (i) vuurwapens, onderdelen of hardware voor vuurwapens, en munitie; of (ii) wapens en andere instrumenten die ontworpen zijn om lichamelijk letsel te veroorzaken, • Terroristische activiteiten of georganiseerde criminele activiteiten. 2. Plaats geen haatdragende/gevaarlijke content of gebeurtenissen door haatdragende/gevaarlijke organisaties Eventbrite staat op ons platform geen content of organisaties toe die haat, geweld of intimidatie jegens anderen en/of zichzelf bevorderen of aanmoedigen. In het bijzonder verbieden we content of organisaties die haat of intimidatie van individuen of groepen promoten op basis van ras of etnische afkomst, religie, handicap, geslacht, leeftijd, nationaliteit, veteranenstatus, seksuele geaardheid of geslachtsidentiteit. Dit verbod beslaat ook de openbare promotie van dergelijk verboden gedrag, al dan niet specifiek voor het evenement of de content die wordt weergegeven als onderdeel van de Services. 3. Plaats geen schadelijke of illegale content We verwachten dat je de personen, organisaties en groepen die deel uitmaken van de Eventbrite-community, respecteert. Je mag via de Eventbrite-diensten geen schriftelijke of andere content verspreiden die: • een persoon of entiteit imiteert, inclusief maar niet beperkt tot overheidsfunctionarissen of openbare personen; onterecht je relatie met personen of entiteiten verklaart of anderszins onjuist voordoet; of uitdrukt of impliceert dat Eventbrite je verklaringen onderschrijft zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hiertoe, • haat of gevaarlijke content promoot of aanmoedigt (zoals ook hierboven beschreven), • een andere persoon belastert of te schande maakt, • de privacy van een persoon schendt of de identiteit van een persoon bevat zonder zijn toestemming bevat, • een persoon lastigvalt, bedreigt of tracht te intimideren (ook hierboven beschreven), • frauduleus, bedrieglijk of onrechtmatig is, of • wordt beschermd door het auteursrecht, handelsmerk of handelsgeheim, tenzij je de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming hebt van de eigenaar van dat recht. 4. Verkoop tickets niet opnieuw, neem niet deel aan verboden verkoop- of reclameactiviteiten Eventbrite is een platform voor geautoriseerde ticketverkopers om tickets aan te bieden voor hun eigen evenementen aan, of om donaties aan te vragen voor hun eigen doelen rond het promoten van een evenement van, het publiek. Het platform mag niet worden gebruikt om tickets te verkopen, fysieke goederen te verkopen (zie uitzondering), loterijen, sweepstakes, wedstrijden of kansspelen van welke aard dan ook te beheren of anderszins de verkoop van iets anders dan een ticket voor je eigen evenement mogelijk te maken. (Uitzondering: merchandise of accommodatie die tegelijkertijd als optie is toegevoegd en in verband met een evenementticket/-registratie.). Je mag de Eventbrite-diensten niet gebruiken om: • informatie van de diensten te verzamelen of extraheren voor commerciële doeleinden, zoals informatie doorverkopen (hetzij persoonlijke, hetzij andere informatie), of een nieuwe gegevensset of dienst te maken, of • ongevraagde advertenties, promotiemateriaal, 'ongewenste mail', 'spam', 'kettingbrieven', 'piramidespelen', enquêtes, investeringsmogelijkheden of andere vormen van commerciële aanbiedingen te plaatsen of verzenden (behalve voor de gesponsorde evenementen). 5. Verstoor de Eventbrite-diensten niet Om de veiligheid en integriteit van de Eventbrite-services te behouden, mag je het volgende niet doen: • De werking van de Eventbrite-diensten, of de servers of netwerken die de Diensten beschikbaar stellen, verstoren of onderbreken, • Een virus, worm, Trojaans paard, tijdbom, spyware, rootkit, cancelbot of andere computercode, bestand of programma dat schadelijk is of bedoeld is om de werking van hardware, software of apparatuur te beschadigen of te kapen of om het gebruik ervan te controleren, verzenden via de Eventbrite-diensten of deze vrij te geven, • Toegang krijgen tot, of het programmeren van, technologie om toegang te krijgen tot de Diensten via een robot of 'bot', crawling- of scraping-technologie of andere extractietechnologie (voor welk doel dan ook), of • Poging om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot de Diensten, andere accounts, computersystemen of netwerken die zijn verbonden met de Diensten, door middel van 'wachtwoordmining' of op een andere manier. 6. Maak geen inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van anderen Je mag op Eventbrite geen content uploaden of verspreiden waarvoor je geen wettelijke of onder contractuele of fiduciaire relaties rechten hebt (zoals voorkennis of vertrouwelijke en eigendomsinformatie die je hebt vernomen of bekendgemaakt in het kader van arbeidsrelaties of niet-openbaarmakingsovereenkomsten). Dit omvat maar is niet beperkt tot alle afbeeldingen, logo's, video's en tekst die naar je evenementweergave. Bovendien is het volgende niet toegestaan op de Eventbrite-diensten: • Verklaringen met betrekking tot auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten van de Diensten of materiaal dat door de Diensten wordt weergegeven, verwijderen, of • Delen of aspecten van de Diensten reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, wederverkopen of anderszins exploiteren voor commerciële doeleinden. Als je ongeautoriseerd gebruik van je intellectuele eigendom op Eventbrite hebt vastgesteld, volg je de procedure in ons Auteursrecht- en Handelsmerkbeleid. 7. Maak geen inbreuk op de privacy van anderen Wees voorzichtig en doordacht over het soort informatie waarom je vraagt. Je mag Eventbrite niet gebruiken om creditcardnummers, burgerservicenummers, financiële gegevens of andere vertrouwelijke gegevens te verzamelen die niet strikt noodzakelijk zijn voor beheer van je evenement, en niet beschikbaar zijn om op andere wijzen te verzamelen. 8. Plaats geen expliciete content Eventbrite is niet de plek voor pornografie of gewelddadige en/of expliciete content. Dit geldt voor alle content op onze site, waaronder afbeeldingen, video's en beschrijvingen. We begrijpen dat niet alle naaktheid pornografisch is en dat bepaalde grafische content nodig kan zijn om de aard van een evenement op onze Diensten te benadrukken. We verwijderen content die bepaalde lichaamsdelen toont, of is bedoeld om geweld te verheerlijken of de kijker te shockeren. Daarnaast kunnen we besluiten bepaalde content privé te maken om een algemeen niveau van veiligheid en gepastheid voor het merendeel van de community te waarborgen.

Rapporteren en verwerken voor controle

Het is ons doel een veilige en respectvolle community te promoten. Als je evenementweergaven of content tegenkomt die deze Communityrichtlijnen of onze eblink{Servicevoorwaarden=>https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=8477} schenden, eblink{neem dan meteen contact met ons op=>https://www.eventbrite.nl/support/contact-us} of gebruik in het geval van een evenement de link eblink{Dit evenement rapporteren=>https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=40715} in de voettekst van het evenement. We bekijken elk rapport en afhankelijk van de aard van het rapport, hoor je wel of niet van ons. Vergeet ook niet dat Eventbrite een diverse, wereldwijde community aanmoedigt; content die je aanstootgevend of controversieel vindt, schendt mogelijk niet onze Communityrichtlijnen en resulteert niet in de gewenste actie. We stellen je feedback en de kans om van onze community te horen, werkelijk op prijs.

Overtredingen van onze Communityrichtlijnen

Als we vaststellen dat de content onze Communityrichtlijnen schendt, verwijderen we mogelijk alleen de relevante content, verwijderen we misschien de gehele evenementweergave of nemen we alternatieve actie die volgens Eventbrite toepasselijk is gezien de omstandigheden rond de content. Als het misbruik van onze Diensten ernstig is (in onze beoordeling), kunnen we ook de bijbehorende Eventbrite-account opschorten of beëindigen. Houd er rekening mee dat bepaalde content, hoewel deze niet in strijd is met onze Communityrichtlijnen, mogelijk niet geschikt is voor de meerderheid van onze community. In deze gevallen kunnen we besluiten om de content privé te maken. Als we geloven dat er een legitiem risico bestaat op fysiek letsel aan een persoon of groep personen, of directe bedreigingen voor de openbare veiligheid, ondernemen we niet alleen actie op onze site, maar werken we ook met wetshandhaving, naargelang het geval en naar eigen goeddunken. Als jij of iemand die je kent in direct gevaar verkeert als gevolg van content die op Eventbrite is geplaatst, neem je eerst contact op met je plaatselijke wetshandhavingsinstantie. Zodra je het probleem aan de ordehandhaving heeft gemeld, klik je eblink{hier=>https://www.eventbrite.nl/support/contact-us} om het probleem rechtstreeks bij Eventbrite te melden.

Heb je nog steeds vragen? Wij zijn er om je te helpen. Neem contact met ons op.