Skip Main Navigation

Aangepaste vragen voor bezoekers maken

Je kunt alle gewenste informatie verzamelen (zoals maaltijdvoorkeuren en workshopkeuzes) door aangepaste vragen te maken, die bezoekers moeten beantwoorden wanneer ze zich registreren. Ga via de pagina "Beheren" van je evenement naar 'Bestelopties' en selecteer 'Bestelformulier'. Je hoeft alleen maar op de knop Een vraag maken te klikken om aan de slag te gaan.

<h2 id="1">1. Ga naar de pagina &quot;Beheren&quot;.</h2> <p>Nadat je hebt <a href="https://www.eventbrite.nl/login" target="_blank">ingelogd</a> en <a href="https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=5035" target="_self">een evenement hebt aangemaakt</a>, zoek je jouw evenement op de pagina Evenementen beheren en selecteer je vervolgens &#39;Beheren&#39;.</p> <h2 id="2">2. Ga naar &#39;Bestelformulier&#39; onder &#39;Bestelopties&#39;.</h2> <p>Je vindt &#39;Bestelopties&#39; bovenaan het keuzemenu in de linkerkolom op de pagina &quot;Beheren&quot;.</p> <h2 id="3">3. Bepaal van welke bezoeker je informatie wilt verzamelen.</h2> <p>Als je aangepaste vragen wilt maken, moet je informatie verzamelen van de ticketkoper of van iedere bezoeker. Wijzig het &#39;Inningstype&#39; van &#39;Basisgegevens&#39; (standaard) naar een van de volgende opties:</p> <ul><li>Alleen koper: met deze optie verzamel je alleen informatie van de persoon die tickets koopt.</li><li>Iedere bezoeker: kies deze optie om informatie te verzamelen van iedere persoon die het evenement bezoekt (wanneer iemand meerdere tickets bestelt).</li></ul> <p class="text-small l-pad-vert-2 l-pad-hor-2 card l-mar-top-2">VOORBEELD: Tanja wil er zeker van zijn dat ze informatie verzamelt van iedere persoon met een ticket voor haar evenement en niet alleen van de ticketkopers. Ze verzamelt informatie van &#39;Iedere bezoeker&#39; dus de persoon die de tickets koopt, moet de informatie invullen voor iedere persoon in de bestelling.</p> <p class="text-small l-pad-vert-2 l-pad-hor-2 card l-mar-top-2">TIP: Je kunt ook <a href="https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=3262" target="_self">aanvullende informatie verzamelen</a> (zoals telefoonnummer, werkinformatie en meer) wanneer je informatie verzamelt van &#39;Alleen koper&#39; of &#39;Iedere bezoeker&#39;.</p> <h2 id="4">4. Klik op &#39;Vragen maken&#39;.</h2> <p>Scrol omlaag op de pagina en klik op de knop Vragen maken. Je gaat naar de pagina Een aangepaste vraag toevoegen.</p> <p class="text-small l-pad-vert-2 l-pad-hor-2 card l-mar-top-2">TIP: Je kunt ook <a href="https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=3220" target="_self">groepsregistratie activeren</a> via het &#39;Bestelformulier&#39; van je evenement en bezoekers toestaan zich te registreren als een groep of team (geweldige optie voor uithoudingsevenementen!)</p> <h2 id="5">5. Voer je vraag in.</h2> <p>Klik of tik in het veld onder &#39;Vraag&#39; om je aangepaste vraag in te voeren.</p> <h2 id="6">6. Kies een vraagtype.</h2> <p>De optie &#39;Selectievakjes&#39; is standaard geselecteerd, maar je kunt via het vervolgkeuzemenu onder &#39;Vraagtype&#39; een andere antwoordindeling kiezen:</p> <ul><li>Tekst: gebruik een tekstveld om korte, vrije antwoorden te verzamelen op vragen zoals &#39;Welke spreker wil je zien tijdens toekomstige evenementen?&#39;.</li><li>Alineatekst: gebruik een alineatekstveld om langere, vrije antwoorden te verzamelen op vragen zoals &#39;Wat hoop je te leren?&#39;.</li><li>Meerkeuze (selectievakjes, keuzerondjes of vervolgkeuzelijst): gebruik een van onze meerkeuzeopties om antwoorden te verzamelen die jij hebt gemaakt, zoals &#39;Welke T-shirtmaat wil je kiezen?&#39;.</li><li>Aanvullende voorwaarden: gebruiken om overeenstemming te bereiken over de algemene voorwaarden voor uw evenement.</li></ul> <p class="text-small l-pad-vert-2 l-pad-hor-2 card l-mar-top-2">VOORBEELD: Het evenement van Bart is voor 21 jaar en ouder en alle bezoekers moeten een geldige foto-id bij de ingang laten zien. Hij selecteert het vraagtype &#39;Aanvullende voorwaarden&#39; zodat bezoekers kunnen bevestigen dat ze ouder zijn dan 21 jaar voordat ze hun registratie voltooien.</p> <p class="text-small l-pad-vert-2 l-pad-hor-2 card l-mar-top-2">TIP: Bij &#39;Keuzerondjes&#39; kunnen bezoekers slechts één optie kiezen. Bij &#39;Selectievakjes&#39; kunnen ze meerdere opties selecteren.</p> <h2 id="7">7. Optioneel: geef de vraag weer voor specifieke tickettypen en vermeld het antwoord in de orderbevestiging.</h2> <p>Onder &#39;Optionele instellingen&#39; kun je ervoor kiezen om deze vraag enkel weer te geven voor specifieke tickettypen en/of het antwoord op deze vraag aan bezoekers te tonen in hun <a href="https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=3281" target="_self">orderbevestiging</a> en <a href="https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=3687" target="_self">PDF-ticket</a>.</p> <p class="text-small l-pad-vert-2 l-pad-hor-2 card l-mar-top-2">OPMERKING: Als je <a href="https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=3303" target="_self">papieren tickets hebt uitgeschakeld</a> voor je evenement, kun je bezoekers nog steeds hun antwoord op je aangepaste vraag tonen op de pagina en e-mail met hun orderbevestiging.</p> <h2 id="8">8. Sla je wijzigingen op.</h2> <p>Klik op &#39;Opslaan&#39; om je aangepaste vraag op te slaan. Je keert terug naar het &#39;Bestelformulier&#39;, waar je kunt kiezen of deze vraag &#39;Inclusief&#39; of &#39;Verplicht&#39; moet zijn.</p> <p class="text-small l-pad-vert-2 l-pad-hor-2 card l-mar-top-2">OPMERKING: De tijdslimiet voor het voltooien van een registratie is standaard 8 minuten, dus als je veel vragen stelt op je bestelformulier, kun je <a href="https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=3257" target="_self">de tijdslimiet voor registratie verhogen</a>.</p> <h2 id="9">9. Bekijk je aangepaste bestelformulier.</h2> <p>De aangepaste vraag die je hebt gemaakt, verschijnt op het bestelformulier wanneer bezoekers zich registreren. Wanneer de vraag verplicht is, zien ze een rode asterisk.</p> <p class="text-small l-pad-vert-2 l-pad-hor-2 card l-mar-top-2">TIP: Als je de antwoorden op je aangepaste vragen wilt zien, kun je een <a href="https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=3505" target="_self">Bezoekersoverzicht</a> genereren dat je eenvoudig naar Excel kunt exporteren.</p> <p class="text-small l-pad-vert-2 l-pad-hor-2 card l-mar-top-2">TIP VOOR EXPERTS: Bekijk <a href="https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=7720" target="_self">Analyse</a> om een visuele weergave te zien van belangrijke statistieken voor je evenement. Scrol in het keuzemenu naar het midden totdat je het gedeelte &#39;Analyseren&#39; ziet.</p> <p class="text-small l-pad-vert-2 l-pad-hor-2 card l-mar-top-2">OPMERKING: Als je onze <a href="https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=5870" target="_self">mobiele-app Eventbrite Organisator</a> gebruikt om <a href="https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=5782" target="_self">tickets te verkopen op locatie</a>, kun je <a href="https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=3782" target="_self">deze informatie verzamelen van bezoekers</a> door naar het tabblad &#39;Accountinstellingen&#39; te gaan en onder &#39;Algemeen&#39; de optie &#39;Bezoekergegevens verzamelen&#39; aan te vinken.</p>

Heb je nog steeds vragen? Wij zijn er om je te helpen. Neem contact met ons op.