VIBE vzw

VIBE vzw is een onafhankelijke organisatie die zich op het kruispunt tussen de bouwsector en de milieubeweging bevindt. VIBE vzw genereert, verzamelt en publiceert kennis en informatie over milieuverantwoord en gezond bouwen en wonen.

Daarnaast geeft de organisatie ook vormingen en advies over onderwerpen die nauw aansluiten bij milieuverantwoord en gezond (ver)bouwen en wonen. Kernthema’s zijn onder meer milieuverantwoorde bouwmaterialen en -methodes, toekomstgericht ruimtegebruik en ecologische stedenbouw.

VIBE vzw streeft naar een woon-, leef- en werkomgeving die een positieve invloed heeft op mens, milieu en klimaat.

VIBE vzw is een onafhankelijke organisatie die zich op het kruispunt tussen de bouwsector en de milieubeweging bevindt. VIBE vzw genereert, verzamelt en publiceert kennis en informatie over milieuverantwoord en gezond bouwen en wonen.

Daarnaast geeft de organisatie ook vormingen en advies over onderwerpen die nauw aansluiten bij milieuverantwoord en gezond (ver)bouwen en wonen. Kernthema’s zijn onder meer milieuverantwoorde bouwmaterialen en -methodes, toekomstgericht ruimtegebruik en ecologische stedenbouw.

VIBE vzw streeft naar een woon-, leef- en werkomgeving die een positieve invloed heeft op mens, milieu en klimaat.

Evenementen

Helaas, er zijn geen komende evenementen