Tryangle Happiness and Well-Being at Work

  Tryangle werkt samen met bedrijven aan het welzijn en werkgeluk van werknemers. We helpen werkgeluk integreren in de algemene bedrijfsstrategie voor meer engagement, hogere productiviteit en minder absenteïsme. We ondersteunen en begeleiden de uitvoering van welzijnsinterventies en werkgelukactiviteiten met oplossingen op maat onder de vorm van workshops, trainingen, coaching, teambuilding, consulting, webinars, lezingen,... Tryangle is tevens de organisator van de Week van het Werkgeluk in België.


  Tryangle aide les entreprises à favoriser le bien-être et le bonheur au travail de leurs collaborateurs. Nous les accompagnons pour intégrer le bonheur au travail dans la stratégie générale de l’entreprise pour renforcer l’engagement des travailleurs, accroitre leur productivité et réduire l’absentéisme. Nous facilitons et accompagnons la mise en place d’interventions au service du bien-être et l’organisation d’activités favorisant le bonheur au travail en proposant des solutions sur mesure sous la forme d’ateliers, de formations, de coaching, de teambuilding, de consulting, de webinaires, de conférences,... Tyangle organise la Semaine du Bonheur au Travail en Belgique.


  Tryangle works together with organizations on the well-being and happiness at work of employees. We help integrate happiness at work into the overall business strategy for more engagement, higher productivity and less absenteeism. We support and guide the implementation of well-being interventions and happiness at work activities with customized solutions in the form of workshops, training, coaching, team building, consulting, webinars, lectures, etc. Tryangle is the driving force behind the Week of Happiness at Work in Belgium.

  Tryangle werkt samen met bedrijven aan het welzijn en werkgeluk van werknemers. We helpen werkgeluk integreren in de algemene bedrijfsstrategie voor meer engagement, hogere productiviteit en minder absenteïsme. We ondersteunen en begeleiden de uitvoering van welzijnsinterventies en werkgelukactiviteiten met oplossingen op maat onder de vorm van workshops, trainingen, coaching, teambuilding, consulting, webinars, lezingen,... Tryangle is tevens de organisator van de Week van het Werkgeluk in België.


  Tryangle aide les entreprises à favoriser le bien-être et le bonheur au travail de leurs collaborateurs. Nous les accompagnons pour intégrer le bonheur au travail dans la stratégie générale de l’entreprise pour renforcer l’engagement des travailleurs, accroitre leur productivité et réduire l’absentéisme. Nous facilitons et accompagnons la mise en place d’interventions au service du bien-être et l’organisation d’activités favorisant le bonheur au travail en proposant des solutions sur mesure sous la forme d’ateliers, de formations, de coaching, de teambuilding, de consulting, de webinaires, de conférences,... Tyangle organise la Semaine du Bonheur au Travail en Belgique.


  Tryangle works together with organizations on the well-being and happiness at work of employees. We help integrate happiness at work into the overall business strategy for more engagement, higher productivity and less absenteeism. We support and guide the implementation of well-being interventions and happiness at work activities with customized solutions in the form of workshops, training, coaching, team building, consulting, webinars, lectures, etc. Tryangle is the driving force behind the Week of Happiness at Work in Belgium.

Evenementen