NextConomy

NextConomy is een onafhankelijk kennisplatform en community in België voor iedereen die betrokken is bij de veranderende wereld van (freelance) werk en (flexibel) organiseren.  

NextConomy wil deze beide werelden meer met elkaar verbinden en het debat aanzwengelen tussen alle betrokken partijen. Freelancers en opdrachtgevers werken samen, maar weten erg weinig over elkaar. Wij willen de relatie tussen hen verbeteren, zodat ze elkaar veel beter leren kennen en begrijpen. Met NextConomy zwengelen we het debat aan over de toekomst van freelancewerken. Daarbij betrekken we ook de overheid, vakbonden, de academische wereld en andere belanghebbende partijen.

NextConomy is een initiatief van Marleen Deleu en Hugo-Jan Ruts.

NextConomy is een onafhankelijk kennisplatform en community in België voor iedereen die betrokken is bij de veranderende wereld van (freelance) werk en (flexibel) organiseren.  

NextConomy wil deze beide werelden meer met elkaar verbinden en het debat aanzwengelen tussen alle betrokken partijen. Freelancers en opdrachtgevers werken samen, maar weten erg weinig over elkaar. Wij willen de relatie tussen hen verbeteren, zodat ze elkaar veel beter leren kennen en begrijpen. Met NextConomy zwengelen we het debat aan over de toekomst van freelancewerken. Daarbij betrekken we ook de overheid, vakbonden, de academische wereld en andere belanghebbende partijen.

NextConomy is een initiatief van Marleen Deleu en Hugo-Jan Ruts.

Evenementen

Helaas, er zijn geen komende evenementen