Hoofdnavigatie overslaan
Pagina-inhoud

Nanangwa-Voorwaarts

Doelstelling van de vzw

- de sociaal maatschappelijke participatie van eenieder in het algemeen, maar in het bijzonder van nieuwkomers uit verschillende landen, te activeren. Zodanig dat de integratie en acceptatie binnen de gemeenschap bevredigend en succesvol evolueert;

- inwoners die afkomstig zijn uit andere landen een plek bezorgen waar zij typische sociale, educatieve en ontspannende activiteiten kunnen ontplooien uit hun eigen land.

 

Activiteiten van de vzw

De concrete activiteiten waarmee de vzw haar doelstellingen verwezenlijkt, zijn onder meer:

- organiseren van ontspannende activiteiten;

- organiseren van sociaal-culturele activiteiten;

- organiseren van activiteiten waarbij er interactie is met de gemeenschap;

- organiseren van educatieve activiteiten voor de leden;

- organiseren van coaching/begeleidingsactiviteiten;

-organiseren van activiteiten die de noord-zuid werking in de breedste zin des woord, bevorderen

 

 

Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten altijd volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van haar doel.

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen