Meer bomen in Roeselare

Meer bomen in Roeselare is een burgerbeweging met als missie:

  • Ervoor zorgen dat er meer bomen in Roeselare komen.
  • Beschermen van bestaande bomen.
  • Zorgen voor een stem in de overlegorganen.
  • Organiseren van acties (liefdesbomen, …).
  • Zorgen voor een Roeselaarse bomengordel.

Wil je lid worden? Ga dan naar www.meerbomeninroeselare.be/lidworden

Meer bomen in Roeselare is een burgerbeweging met als missie:

  • Ervoor zorgen dat er meer bomen in Roeselare komen.
  • Beschermen van bestaande bomen.
  • Zorgen voor een stem in de overlegorganen.
  • Organiseren van acties (liefdesbomen, …).
  • Zorgen voor een Roeselaarse bomengordel.

Wil je lid worden? Ga dan naar www.meerbomeninroeselare.be/lidworden

Evenementen

Helaas, er zijn geen komende evenementen
Helaas, er zijn geen afgelopen evenementen