Organizer profile image

JH KRAK

https://www.krak.be

Krak (‘Kreatief Ateljee Kring‘ , °1973) is in de eerste plaats een ontmoetingsplaats voor jongeren vanaf 15 jaar, een ‘jeugdhuis’, dat jongeren actief, open en creatief betrekt en begeleidt bij jongerencultuur en hen goesting geeft om zich te engageren in de diverse facetten van de jeugdhuiswerking . Krak wil de ongestoorde eigen stek zijn van jongeren die balanceren tussen de puberteitsjaren en het volwassen zijn gekenmerkt door het leren dragen van verantwoordelijkheid.

Dit door de organisatie van en deelname aan activiteiten in de ontspannings- en educatieve sfeer. Krak steunt daarbij op de pijlers ‘ontmoeting‘, ‘podium‘, 'atelier'en ‘buurt‘. De visie, waarden en cultuur van het jeugdhuis komen op die manier tot uiting. Elke pijler is even belangrijk en er wordt getracht ze simultaan te vervullen. Krak engageert zich daarbij in bovenlokale, soms zelfs grensoverschrijdende projecten.