ICT-praktijkdag

Jongeren beter voorbereiden op wat de maatschappij van hen verwacht. Kinderen en jongeren sterker maken op vlak van digitale geletterdheid, techniek, STEM, mediawijsheid. Dat doen we door hun leraren vertrouwen te geven om digitale toepassingen te gebruiken in de lessen, door leraren zelfredzaam te maken bij het inzetten van educatieve technologie. Dat doen we ook door in te zetten op professioneel ICT-beheer en directies te ondersteunen in hun ICT-beleid. We focussen op opleidingen die gegeven worden door leraren, ICT-coördinatoren en directies zelf.

We organiseren online en offline events rond onderwijs en technologie en brengen telkens honderden mensen uit het onderwijs samen voor kennisdeling en netwerking.

Jongeren beter voorbereiden op wat de maatschappij van hen verwacht. Kinderen en jongeren sterker maken op vlak van digitale geletterdheid, techniek, STEM, mediawijsheid. Dat doen we door hun leraren vertrouwen te geven om digitale toepassingen te gebruiken in de lessen, door leraren zelfredzaam te maken bij het inzetten van educatieve technologie. Dat doen we ook door in te zetten op professioneel ICT-beheer en directies te ondersteunen in hun ICT-beleid. We focussen op opleidingen die gegeven worden door leraren, ICT-coördinatoren en directies zelf.

We organiseren online en offline events rond onderwijs en technologie en brengen telkens honderden mensen uit het onderwijs samen voor kennisdeling en netwerking.