FOD Financiën - SPF Finances

De missie van de FOD Financiën in één zin samenvatten? Moeilijke taak! De FOD Financiën heeft namelijk heel uiteenlopende en variërende opdrachten op fiscale, financiële en andere domeinen. Kort samengevat staan wij in voor het inzamelen en beheren van een belangrijk deel van de financiële middelen om te voldoen aan de behoeften van de maatschappij.

De FOD Financiën bestaat uit 7 algemene administraties, 3 stafdiensten, de diensten van de voorzitter en de autonome diensten. Elke afdeling heeft uiteraard haar eigen concrete opdrachten en verantwoordelijkheden:

 • DOUANE & ACCIJNZEN staat in voor de bescherming van de samenleving en de bevordering van de internationale handel door het beheer van de buitengrenzen en het verzekeren van de veiligheid van de logistieke keten.
 • FISCALITEIT staat in voor een correcte en gelijkwaardige berekening van de belastingen en voorheffingen die particulieren, KMO’s en grote ondernemingen verschuldigd zijn.
 • INNING & INVORDERING zorgt voor de correcte inning van de schulden en een efficiënte en correcte terugbetaling aan burgers en ondernemingen.
 • BIJZONDERE BELASTINGINSPECTIE gaat  de strijd aan met georganiseerde belastingfraude, met de nadruk op grote fraudezaken die gepaard gaan met gestructureerde, economische en financiële criminaliteit.
 • PATRIMONIUMDOCUMENTATIE beheert de omvangrijke documentatie van het patrimonium. Dit omvat zowel onroerende als roerende goederen, zoals meubilair, voertuigen, juwelen en nog zoveel andere voorwerpen, maar ook geld.
 • THESAURIE beheert  de Belgische schatkist, de uitstaande schuld en zorgt voor de opvolging van financiële en economische materies.
 • BELEIDSEXPERTISE & ONDERSTEUNING zorgt voor het opstellen, coördineren, implementeren en opvolgen van de regelgeving in materies die tot de bevoegdheid van FOD Financiën behoren.
 • DIENSTEN VAN DE VOORZITTER EN STAFDIENSTEN  ondersteunen de algemene administraties op vlak van HR, begroting, informatica, beheerscontrole,...

De missie van de FOD Financiën in één zin samenvatten? Moeilijke taak! De FOD Financiën heeft namelijk heel uiteenlopende en variërende opdrachten op fiscale, financiële en andere domeinen. Kort samengevat staan wij in voor het inzamelen en beheren van een belangrijk deel van de financiële middelen om te voldoen aan de behoeften van de maatschappij.

De FOD Financiën bestaat uit 7 algemene administraties, 3 stafdiensten, de diensten van de voorzitter en de autonome diensten. Elke afdeling heeft uiteraard haar eigen concrete opdrachten en verantwoordelijkheden:

 • DOUANE & ACCIJNZEN staat in voor de bescherming van de samenleving en de bevordering van de internationale handel door het beheer van de buitengrenzen en het verzekeren van de veiligheid van de logistieke keten.
 • FISCALITEIT staat in voor een correcte en gelijkwaardige berekening van de belastingen en voorheffingen die particulieren, KMO’s en grote ondernemingen verschuldigd zijn.
 • INNING & INVORDERING zorgt voor de correcte inning van de schulden en een efficiënte en correcte terugbetaling aan burgers en ondernemingen.
 • BIJZONDERE BELASTINGINSPECTIE gaat  de strijd aan met georganiseerde belastingfraude, met de nadruk op grote fraudezaken die gepaard gaan met gestructureerde, economische en financiële criminaliteit.
 • PATRIMONIUMDOCUMENTATIE beheert de omvangrijke documentatie van het patrimonium. Dit omvat zowel onroerende als roerende goederen, zoals meubilair, voertuigen, juwelen en nog zoveel andere voorwerpen, maar ook geld.
 • THESAURIE beheert  de Belgische schatkist, de uitstaande schuld en zorgt voor de opvolging van financiële en economische materies.
 • BELEIDSEXPERTISE & ONDERSTEUNING zorgt voor het opstellen, coördineren, implementeren en opvolgen van de regelgeving in materies die tot de bevoegdheid van FOD Financiën behoren.
 • DIENSTEN VAN DE VOORZITTER EN STAFDIENSTEN  ondersteunen de algemene administraties op vlak van HR, begroting, informatica, beheerscontrole,...

Evenementen