Afbeelding voor organisatorprofiel

ALIVE KERK

https://www.alivekerk.be/

Welkom bij Alive Kerk

Ons doel als kerk is om mensen dichter bij God te brengen. We proberen mensen en gezinnen in contact te laten komen met Gods liefde zodat ze een leven van voldoening kunnen leiden.

Ons doel is gebaseerd op twee zaken die Jezus onderwees:

“Jezus antwoordde: ‘De eerste en belangrijkste regel is deze: «De Heer is je God. Je moet van hem houden met je hele hart, met je hele ziel, en met je hele verstand.» Maar de tweede regel is net zo belangrijk: «Van de mensen om je heen moet je evenveel houden als van jezelf.»”

(Matteüs 22:37-39 Bijbel in Gewone Taal)

“Jullie moeten naar alle volken gaan, zodat iedereen mijn leerling kan worden. Jullie moeten de mensen dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige Geest. Leer de mensen om zich te houden aan alles wat ik jullie verteld heb.”

(Matteüs 28:19-20 Bijbel in Gewone Taal)

Alive Kerk wil mensen dichter bij God brengen:

  • Door God te eren met ons leven;
  • Door hen het goede nieuws van het Evangelie te delen;
  • Door hen in contact te brengen met andere christenen om betekenisvolle relaties op te bouwen;
  • Door hen te leiden naar een leven van voldoening;
  • Door hen te helpen om het verschil te maken in de levens van anderen.