73,79 € – 104,99 €

VOCAP Themareeks Strategisch talent Management | Deel 1: Academische Sessie

Venster Acties en details

Vanaf 73,79 €

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Online evenement

Restitutiebeleid

Restitutiebeleid

Restituties tot 7 dagen voor evenement

Eventbrite-kosten zijn niet restitueerbaar.

Beschrijving van het evenement
Eerste sessie in de VOCAP themareeks Strategisch talent Management.

Over dit evenement

Deel 1: Talent Management – Wat is uw talentfilosofie? Met Prof. Dr. Nicky Dries.

Als bedrijven het hebben over 'talent managen', wat bedoelen ze dan eigenlijk? In deze workshop gaan we het hebben over talentfilosofieën*.

Wat is talent? En hoeveel mensen hebben het? Een selecte club van zeldzame genieën? Of heeft iedereen “een” talent? En kan talent worden ontwikkeld, en in welke mate?

Gedurende 15 jaar onderzoek zijn deze twee basisvragen rond talentfilosofieën enorm nuttig gebleken voor organisaties die hun talentmanagementpraktijken willen ontwerpen of herontwerpen.

Ten eerste helpt de benadering van de talentfilosofie organisaties om hun definitie van talent zwart op wit te krijgen. In sommige gevallen gebruiken organisaties het woord 'talent', maar waar ze het eigenlijk over hebben, zijn gaven, sterktes, of potentieel. Door deze kernbegrippen duidelijk af te lijnen ontstaat er een gedeelde taal voor talentmanagement, zowel binnen als tussen organisaties.

Ten tweede gaat het hier natuurlijk niet alleen om semantiek; discours en de praktijk moeten op elkaar worden afgestemd. Wij doen veel workshops met managers over de hele wereld en merken dat het hier in de praktijk vaak mis gaat. Wanneer verschillende stakeholders in een grote organisatie fundamenteel verschillende talentfilosofieën hebben bijvoorbeeld, zullen de talentmanagementprogramma’s van haar verschillende divisies er doorheen de jaren totaal anders gaan uitzien. Of bedrijven zéggen dat ze inclusief zijn, maar hebben wel een geheim talentprogramma voor hun top 1% “high-potentials”. Of, alle stakeholders in een bedrijf zijn er wel degelijk sterk van overtuigd dat talent kan worden ontwikkeld, maar als ze kijken waar hun geld naartoe gaat, beseffen ze dat ze 90% van hun HR-budget besteden aan rekrutering en selectie.

Wat veel bedrijven doorgaans doen, is beginnen met de praktijken. En wat wij zeggen is: begin met het "waarom". Dus vanuit de fundamentele talentfilosofie van een bedrijf, volgt een gedeelde taal, volgt een logische reeks praktijken.

* Talentfilosofie: De overtuigingen en veronderstellingen die leven binnen organisaties, die bepalen hoe ze hun ‘talent’ managen.

Wat kan u verwachten?

  • Een duidelijk raamwerk om de eigen definitie van talent haarscherp te krijgen en te linken aan concrete praktijken
  • Cijfers en onderzoek naar de effecten van talentfilosofieën op organisaties en werknemers
  • Interactie met elkaar & het uitwisselen van best practices zowel onderling als aan de hand van cases gepresenteerd tijdens de workshop

Over Nicky Dries:

Nicky Dries is Onderzoeksprofessor (BOFZAP) aan de KU Leuven, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, alsook Adjunct Professor aan de BI Norwegian Business School in Oslo, Noorwegen. Daarnaast is ze als Research Fellow verbonden aan Vlerick Business School.

Ze voerde haar doctoraatsonderzoek naar talentmanagement en (subjectief) carrièresucces uit aan de Vrije Universiteit Brussel, terwijl ze ook een visiting scholar was aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze behaalde haar doctoraat in december 2009, waarna ze een postdoc-functie bekleedde aan de KU Leuven. Ze was visiting scholar aan de Universiteit van Tilburg (Nederland), Wirtschaftsuniversität Wenen (Oostenrijk), Reykjavik University (IJsland), IESE (Barcelona), TUM München (Duitsland) en University of Victoria (Canada). Daarnaast was ze in 2012 Fulbright scholar aan de Boston University School of Management (VS). Nicky was tot 2019 Associate Editor bij Applied Psychology (APIR) en zit of zat in de redactieraden van Journal of Vocational Behavior (JVB) , Journal of World Business (JWB) en European Journal of Work and Organisational Psychology (EJWOP). Ze is panellid bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO), als lid van Expertpanel G&M3 (Psychologie). Sinds 2016 is ze opgenomen in AcademiaNet, de Europese database van toonaangevende vrouwen in de wetenschap.

Nicky's onderzoeksinteresses zijn talentmanagement, onbenut potentieel, en de toekomst van werk—met een focus op ongelijkheid, geheimhouding en ambiguïteit.

Haar werk heeft verschillende prijzen gewonnen, zoals 'meest geciteerde artikel van het jaar', en ze werd in een recente bibliometrische analyse genoemd als een van de 100.000 meest prominente wetenschappers wereldwijd (https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000384) .

Nicky is een actief lid van de twee grootste interculturele projecten in loopbaanstudies, namelijk 5C (Consortium for the Cross-Cultural Study of Contemporary Careers) en het Career Adaptability / Life Design-project. Ze wordt veelvuldig uitgenodigd om nationaal en internationaal lezingen te geven, zowel in de academische wereld als in het bedrijfsleven.

Deel 2: Talent Management – Het strategisch in kaart brengen van interesses én skills van mensen binnen organisaties. Met Prof. Dr. Bart Wille.

‘Wat je graag doet, doe je goed’ en ‘Kies een job die je graag doet en je hoeft geen dag van je leven te werken’. Het zijn twee vaak geciteerde uitspraken die refereren aan het vinden van een goede match tussen wat werknemers willen en wat een job hen biedt. Hoewel dit een evidentie lijkt, bleef het gebruik van interesse tools in diverse aspecten van personeelsbeleid lange tijd onderbenut. In het eerste deel van deze workshop geef ik een overzicht van de evolutie in theorievorming en het meest recente wetenschappelijk onderzoek naar de relevantie van beroepsinteressen in de professionele context. Op grond daarvan wordt geconcludeerd dat interessemetingen een belangrijke hoeksteen kunnen vormen van verschillende aspecten van strategisch talent management of modern human capital management. In het tweede deel wordt deze kennis omgezet naar de praktijk en wordt een concreet voorbeeld getoond van een recent ontwikkelde interesse tool. Specifiek wordt geïllustreerd hoe dit instrument kan worden ingezet voor toepassingen rond matching, job oriëntering en job crafting.

Wat kan u verwachten?

  • Een overzicht van theorievorming en empirisch onderzoek naar de rol van beroepsinteressen in de professionele context
  • Op grond van bovenstaande: een uiteenzetting van de verschillende manieren waarop interessemetingen een waardevol onderdeel kunnen vormen van strategisch talent management
  • Ter illustratie: een concreet voorbeeld van een recent ontwikkelde interesse tool en de mogelijkheden die deze biedt voor toepassingen als matching, job oriëntering en job crafting

Over Bart Wille:

Bart Wille is professor Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Universiteit Gent, waar hij de opleidingsonderdelen ‘Inleiding Bedrijfspsychologie’ en ‘Human Resource Management’ doceert aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. Zijn onderzoek richt zich op het in kaart brengen van individuele verschillen tussen mensen in de werkcontext, met name op het vlak van persoonlijkheidseigenschappen, beroepsinteressen en leiderschapsstijlen. Bijzonder aandacht gaat hierbij uit naar: (1) de impact van deze individuele eigenschappen op het professioneel functioneren en de ontwikkeling van de loopbaan, (2) innovatieve methoden en technieken om deze verschillen in kaart te brengen en (3) het dynamische karakter van deze eigenschappen doorheen de carrière van mensen. Prof. Wille publiceert over deze topics in toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften.

Daarnaast is Bart Wille medeoprichter en Chief Science Officer van Lowlands Assessment Systems, een organisatie gespecialiseerd in het ontwikkelen van instrumenten om beroepsinteressen van mensen in kaart te brengen en deze te matchen aan gepaste omgevingen.

Prijsoverzicht Academische Sessie:

  • Lid VOCAP / Lid APTO / studenten: gratis
  • Lid PMC / VOV / VVKP / VVSP / BAPS / UPPCF: €73,79
  • Niet leden: €104,99

Lid worden bij VOCAP?

https://www.vocap.info/

Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

Online evenement

Restitutiebeleid

Restituties tot 7 dagen voor evenement

Eventbrite-kosten zijn niet restitueerbaar.

{ _('Organizer Image')}

Organisator VOCAP vzw

Organisator van VOCAP Themareeks Strategisch talent Management | Deel 1: Academische Sessie

VOCAP richt zich tot psychologen en alle professionals die te maken hebben met de organisatorische en menselijke kant van de onderneming.

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen