Gratis

Opmaak lokale langetermijnrenovatiestrategie voor private woongelegenheden

Venster Acties en details

Gratis

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Online evenement

Beschrijving van het evenement
Webinar: 'Opmaak lokale langetermijnrenovatiestrategie voor private woongelegenheden'

Over dit evenement

Derde meet-up van "De Grote Verbouwing"

Met het LIFE BE REEL!-programma “De Grote Verbouwing” of “Lokale Transitie Renoveren 2050” stellen het Vlaams Energie en Klimaatagentschap (VEKA) en het Kenniscentrum Vlaamse Steden een begeleidingstraject voor waardoor steden en gemeenten een lange termijn renovatiestrategie voor de private woningmarkt in hun gemeente kunnen opmaken.

Het opkrikken van de renovatiegraad en de kwaliteit ervan is noodzakelijk om de energietransitie te verwezenlijken eveneens omdat de energieprestaties van gebouwen in België zijn ondermaats in vergelijking met het Europese gemiddelde. Een actief gemeentelijk renovatiebeleid is noodzakelijk om aan de uitdagingen aan te gaan en om hun woningbestand kwalitatief te houden. Een lokaal verankerd duurzaam energieperformant gebouwenbeleid uittekenen vormt hiervoor een essentieel onderdeel van de actieplannen voor het Burgemeestersconvenant.

Het begeleidingstraject dat bestaat uit meet-ups, workshops, masterclasses moet bijdragen aan de beleidsontwikkeling voor een lokale renovatiestrategie, inclusief de uitvoeringsmaatregelen (financieringsondersteuning en de implementatie). Elke stad of gemeente in Vlaanderen, die nood heeft aan vorming om haar beleid verder te ontwikkelen en projecten op te starten, kan deelnemers afvaardigen voor het programma.

Bent u actief als beleidsmaker of werkzaam op een administratieve dienst van een gemeente, intercommunale, autonoom gemeentebedrijf of lokale organisatie? Bent u actief in de domeinen klimaat, energie, wonen en renovatie? Heeft uw gemeente nood aan vorming om het beleid verder te ontwikkelen? Of zijn er reeds projecten opgestart waarvan u de slaagkansen wil verhogen?

Dan verwelkomen we u graag op de derde meet-up van het leer- en ondersteuningsprogramma voor lokale besturen “De Grote Verbouwing” of “Lokale Transitie Renoveren 2050” die omwille van de geldende coronamaatregelen de vorm zal aannemen van een webinar. Deze vindt plaats op 28 juni van 9 tot 13 uur via Zoom.

Programma

  • Voorstelling Vlaamse lange termijn renovatiestrategie
  • Presenteren van een handreiking of draaiboek voor het opmaken van een lokale renovatiestrategie, geïllustreerd aan de hand van acht inspirerende voorbeelden van Antwerpen, Genk, Gent, Eeklo, Harelbeke, Heist-op-den-Berg, Hoogstraten en Mechelen.
  • Gesprekken met de deelnemers (break out-rooms) over de verwachtingen van de experten op het terrein wat de inhoud van de masterclasses betreft: financieringsstrategie, renovatie-adviesactiviteiten, communicatie-initiatieven,…

Die masterclasses zullen later dit jaar en voorjaar 2022 doorgaan.

Je vindt hier meer informatie over wat vooraf ging aan deze derde meet-up.

Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

Online evenement

{ _('Organizer Image')}

Organisator Kenniscentrum Vlaamse Steden

Organisator van Opmaak lokale langetermijnrenovatiestrategie voor private woongelegenheden

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen