Japanse Tuin 24 juli voormiddag10u00 - 13u30 - morning 10:00 - 13:30

Venster Acties en details

Uitverkocht

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Japanse Tuin

Gouverneur Verwilghensingel 15

3500 Hasselt

Belgium

Kaart bekijken

Beschrijving van het evenement
Hasselt heeft de grootste authentieke Japanse tuin van Europa.

Over dit evenement

OPGELET: RESTITUTIEBELEID

De bezoeker ontvangt een volledige restitutie van de aangekochte tickets enkel om één van de volgende redenen:

  • COVID 19 gerelateerd
  • Geannuleerd of uitgesteld evenement door de organisator
  • Dubbele bestelling

Bij andere redenen worden de tickets NIET gerestitueerd en NIET verplaatst naar een andere datum.

*** English below *** Français en bas ***

Hasselt heeft de grootste authentieke Japanse tuin van Europa. Kerselaars, koi-vissen, bruggetjes, bonsais, kronkelpaadjes ... hier kom je tot bezinning en kun je heerlijk mediteren. Of ga lekker zitten en luister gewoon naar het stromende water. Elk seizoen tooit de tuin zich in een ander gewaad: heerlijk om te ervaren.

Dit ticket geldt als inkomticket voor de Japanse Tuin.

Let op: In de Tuin is er een circulatieplan van toepassing om éénrichtingsverkeer te bekomen, gelieve u hier aan te houden.

Veelgestelde vragen

Moet ik mijn ticket afgedrukt meenemen?

Je moet de barcode die op het aangekochte ticket staat laten scannen aan de inkom. Je kan hiervoor je ticket (pdf) afdrukken of het ticket op je smartphone tonen aan de ingang.

Wat mag ik meebrengen naar het evenement?

Indien je een reductieticket hebt aangekocht neem je ook je reductiepasje mee, het personeel van de Japanse Tuin kan je hiernaar vragen.

Wat zijn de richtlijnen voor het bezoek in tijden van Corona?

Volg de richtlijnen aangegeven op de infoborden aan de ingang. Volg de pijlen die het éénrichtingsverkeer aangeven. Mondmasker is verplicht.

______________ English _____________

ATTENTION: REFUND POLICY

The visitor will receive a full refund of the purchased tickets only for one of the following reasons:

  • COVID 19 related
  • Cancelled or postponed event by the organiser
  • Double order

For other reasons, tickets will NOT be refunded and will NOT be rescheduled.

Hasselt has the largest authentic Japanese garden in Europe. Cherry trees, koi fish, bridges, bonsais, winding paths ... here you can contemplate and you can meditate wonderfully. Or just sit back and just listen to the running water. Each season, the garden turns into a different robe: wonderful to experience.

This ticket serves as an entrance ticket to the Japanese Garden.

Note: In the Garden there is a circulation plan applicable to obtain one-way traffic, please stick to it here.

Frequently Asked Questions

Do I have to bring my ticket printed?

You must have the barcode on the purchased ticket scanned at the entrance. You can print your ticket (PDF) or show the ticket on your smartphone at the entrance.

What can I bring to the event?

If you have purchased a reduction ticket, you also take your reduction pass with you, the staff of the Japanese Garden can ask you about this.

What are the guidelines for visiting during times of Corona?

Follow the directions indicated on the information boards at the entrance. Follow the arrows that indicate one-way traffic. Mouth mask is mandatory.

_____________ Français ____________

ATTENTION : POLITIQUE DE REMBOURSEMENT

Le visiteur recevra un remboursement intégral des billets achetés uniquement pour l'une des raisons suivantes :

  • Relié à COVID 19
  • Événement annulé ou reporté par l'organisateur
  • Double commande

Pour d'autres raisons, les billets ne seront PAS remboursés et ne seront PAS reportés à une autre date.

Hasselt possède le plus grand jardin japonais authentique d'Europe. Cerisiers, poissons koi, ponts, bonsaïs, chemins sinueux ... ici vous pouvez contempler et méditer à merveille. Ou tout simplement asseyez-vous et écoutez simplement l'eau courante. Chaque saison, le jardin se transforme en une robe différente: merveilleuse à vivre.

Ce billet sert de billet d'entrée au jardin japonais.

Remarque: Dans le jardin, il existe un plan de circulation applicable pour obtenir une circulation à sens unique, veuillez vous y tenir ici.

Questions fréquentes

Dois-je apporter mon billet imprimé?

Vous devez faire scanner le code-barres du billet acheté à l'entrée. Vous pouvez imprimer votre billet (PDF) ou présenter le billet sur votre smartphone à l'entrée.

Que puis-je apporter à l'événement?

Si vous avez acheté un billet à réduction, vous emportez également votre pass à réduction avec vous, le personnel du Jardin japonais peut vous poser des questions à ce sujet.

Quelles sont les directives pour visiter pendant les périodes de Corona?

Suivez les instructions indiquées sur les panneaux d'information à l'entrée. Suivez les flèches qui indiquent la circulation à sens unique. Le masque buccal est obligatoire.

Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

Japanse Tuin

Gouverneur Verwilghensingel 15

3500 Hasselt

Belgium

Kaart bekijken

Organisator Stad Hasselt - Japanse Tuin

Organisator van Japanse Tuin 24 juli voormiddag10u00 - 13u30 - morning 10:00 - 13:30

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen