Gratis

165 jaar Rodenbach: academische zitting over Albrecht Rodenbach

Venster Acties en details

Gratis

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

ARhus (verdieping -1)

De Munt 8

8800 Roeselare

Belgium

Kaart bekijken

Beschrijving van het evenement
3 sprekers belichten verschillende aspecten rond het leven van Albrecht Rodenbach en zijn invloed op het onderwijs en de jongerencultuur.

Over dit evenement

Dit jaar is het 165 jaar geleden dat Albrecht Rodenbach in Roeselare geboren werd. De stad herdenkt dit met verschillende activiteiten tijdens het ‘jaar van Rodenbach’.

Albrecht Rodenbach volgde les aan het Klein Seminarie in Roeselare. Hij stond er onder invloed van Vlaamsgezinde priesters zoals Hugo Verriest. Het was ook de tijd van de romantiek, waarbij o.a. in de boeken van Hendrik Conscience het Vlaamse verleden verheerlijkt werd. Tegelijk werden de leerlingen geconfronteerd met een samenleving en een onderwijs waar het Frans een grote rol bleef spelen, maar die jongeren ook goed onder de knoet hielden. Het jaar 1875 vormde een kantelpunt: Rodenbach organiseerde met zijn medestudenten een opstand tegen het gebruik van het Frans in het onderwijs. Deze opstand staat bekend als de ‘Groote Stooringe’. De vlam sloeg over naar andere scholen in Vlaanderen en her en der werden studenten- en toneelgenootschappen opgericht, de voorlopers van jeugdbewegingen en studentenclubs die nu nog steeds bestaan. Wat we zien bij Rodenbach is geen losstaand fenomeen. Rond 1870 begonnen jongeren overal in Europa een eigen plaats op te eisen in de maatschappij. Hier werd de voedingsbodem gelegd voor het ontstaan van een eigen jeugdcultuur. Gedurende de 20ste eeuw tot op vandaag zien we dat jongeren het voortouw nemen in de strijd tegen repressie en onrecht. Denk aan de burgerrechtenbeweging in Amerika, mei ’68, de vredesbeweging in de jaren 1980, de klimaatacties vandaag, maar ook het identiteitsdenken dat van links tot rechts het politieke debat gaat bepalen.

Tijdens deze academische zitting belichten drie sprekers deze verschillende aspecten.

Prof. Em. Lieve Gevers schetst ons de historische betekenis van Rodenbach voor de Vlaamse ontvoogding en het onderwijs. Kan hij - voorbij de mythevorming - vandaag nog relevant zijn?

Erik Verdonck is de auteur van het boek: ‘Rodenbach schenkt & schrijft geschiedenis’ over de brouwerij Rodenbach dat recent verschenen is. Hij geeft ons een zicht op de familiale banden en de – minder bekende - internationale inspiratie van Rodenbach.

Prof. Marnix Beyen, tenslotte, bespreekt Rodenbach in de brede context van jongerenemancipatie en het ontstaan van de jongerencultuur in de 19de en de 20ste eeuw. Hoe zit het vandaag met de representatie van jongeren en wat zijn hedendaagse tendensen?

Na de lezingen gaat Evelien Vanwalleghem van Radio 2 West-Vlaanderen in gesprek met de sprekers en vertegenwoordigers van de Roeselaarse Jeugdraad en de vzw Albrecht Rodenbach.

Heb je op voorhand al vragen voor de sprekers? Aarzel dan zeker niet om deze aan ons te bezorgen via dit formulier.

I.s.m. ARhus, Stad Roeselare en vzw Albrecht Rodenbach i.h.k.v. Dichter bij Rodenbach.

Er worden mogelijk sfeerbeelden (foto en video) gemaakt die gebruikt kunnen worden op de website, in nieuwsbrieven en/of sociale media van ARhus. Indien je dit niet wenst, kan je dit aangeven aan de fotograaf of ons dit op gelijk welk moment laten weten. Privacyverklaring

© Foto door Gustave Pieters, Public domain, via Wikimedia Commons

Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

ARhus (verdieping -1)

De Munt 8

8800 Roeselare

Belgium

Kaart bekijken

{ _('Organizer Image')}

Organisator Kenniscentrum ARhus

Organisator van 165 jaar Rodenbach: academische zitting over Albrecht Rodenbach

Kenniscentrum ARhus in Roeselare wenst terug te gaan tot dat wat bibliotheken in essentie zijn: plaatsen van kennisdeling, innovatie en creatie. ARhus is ervan overtuigd dat bibliotheken niet alleen culturele actoren zijn, maar transversale kennishubs. Naast de verdere uitbouw van een traditionele collectie (al dan niet gedigitaliseerd), besteedt ARhus veel aandacht aan het uitbouwen van een divers netwerk van actoren, die tegelijkertijd gebruiker en toeleverancier van 'kennis' zijn. Zo verzekert ARhus zich ervan steeds over state-of-the-art kennis te beschikken en dit vanuit een grote mate van betrokkenheid van alle stakeholders. ARhus beschouwt zijn geprivilegieerde rol als 'trusted partner' hierbij als een unieke troef.

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen