Rondleiding: Weerstandsnest Waldersee: Restanten van de Atlantikwall'

Rondleiding: Weerstandsnest Waldersee: Restanten van de Atlantikwall'

Venster Acties en details

Gratis

Datum en tijd

Locatie

Surfclub Windekind

1 Zuidenwindhelling

8670 Koksijde

Belgium

Kaart bekijken

Maak kennis met deze bunkerrestanten uit de Atlantikwall.

Over dit evenement

Maak kennis met Waldersee en verneem alles over de bouw en de functie van de verschillende onderdelen. Waldersee is een goed bewaard voorbeeld van een weerstandsnest op de Atlantikwall. Je vindt er geschutstellingen, mitrailleur- en observatieposten, stellingen voor antitankgeschut, bunkers en accommodatie voor manschappen. Sommige structuren zijn zeldzaam en komen nergens anders voor langs de Belgische kust. Loopgraven zorgden ervoor dat een deel van de verdedigingswerken met elkaar in verbinding stonden. De site is sinds 20-01-2021 beschermd als monument.

De gemeente Koksijde respecteert en beschermt de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers van haar diensten en zal de persoonsgegevens van deze gebruikers nooit aan derden overmaken noch verkopen. De persoonsgegevens die worden verzameld tijdens de administratieve verwerking zullen enkel gebruikt worden voor de interne werking van de dienstverlening. De wet op de privacy van 8 december 1992 beschermt u tegen alle misbruiken van deze gegevens. U heeft recht op inzage, correctie en verwijdering van deze gegevens zoals voorzien in de toepasselijke wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Daartoe richt u een schriftelijk verzoek met bewijs van uw identiteit aan het College van burgemeester en schepenen van de gemeente Koksijde, Zeelaan 303, 8670 Koksijde of mailt u naar info@koksijde.be.

Meer informatie over de wet van de privacy kunt u verkrijgen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: Hoogstraat 139, 1000 Brussel, tel. 02 213 85 40, commission@privacycommission.be.

Delen met vrienden