Free
QUO VADIS, BELGIUM?

QUO VADIS, BELGIUM?

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Vaudeville Theatre

Galerie de la Reine

13

1000 Brussel

Belgium

View Map

Event description
Debate on the institutional future of our country.

About this event

*** FRENCH AND GERMAN BELOW ***

NEDERLANDS

QUO VADIS, BELGIUM?

Een debat over de institutionele toekomst van ons land.

In 2030 blaast het koninkrijk België tweehonderd kaarsjes uit. Veel is veranderd sinds we onze onafhankelijkheid gewapenderhand afgedwongen van de Nederlanders. België evolueerde van een unitaire staat naar een federatie met gemeenschappen, gewesten, zes regeringen en evenveel parlementen. Het resultaat van de opeenvolgende staatshervormingen is een complexe staatsstructuur die niet altijd even efficiënt en logisch functioneert. Tijdens de coronacrisis werd dit Belgische federalisme op de proef gesteld. Met negen ministers bevoegd voor volksgezondheid aan het stuur, was het niet altijd evident navigeren in tijden van crisis. De institutionele architectuur van ons land behoeft een renovatie die de tand des tijds kan doorstaan.

De federale regering wil een aloude valkuil vermijden door de discussie over de staatshervorming los te koppelen van regeringsonderhandelingen. Een eerste stap daartoe was het lanceren van een burgerbevraging over de Belgische staatsstructuur.

De Vrijdaggroep, een denktank voor jongeren tussen 25 en 35 jaar, is de mening toegedaan dat het thema een sereen, inhoudelijk debat verdient, wars van karikaturen en communautair gekrakeel. De voorgaande staatshervormingen werden onderhandeld tijdens volle regeringsonderhandelingen in de achterkamers van de politiek. Dat de discussie nu breder wordt getrokken, is een bemoedigende evolutie.

Op dinsdag 24 mei 2022 organiseert de Vrijdaggroep daarom een debat over de institutionele toekomst van België met als titel “QUO VADIS, BELGIUM?” Volgende politici hebben hun aanwezigheid bevestigd:

 • Georges-Louis Bouchez (MR) - Partijvoorzitter
 • Thomas Dermine (PS) - Federaal staatssecretaris
 • Sander Loones  (N-VA) - Federaal parlementslid
 • Oliver Paasch  (ProDG) - Minister-President van de Duitstalige Gemeenschap
 • Elke Van den Brandt (Groen) - Brussels minister
 • Benjamin Dalle (CD&V) - Vlaams minister

Het debat, dat in het Frans en het Nederlands zal gevoerd worden, wordt gemodereerd door Vrijdaggroep-leden Dorian Feron en Thibault Viaene. Zij worden bijgestaan door een expertenpanel bestaande uit:

 • Céline Romainville - Professor grondwettelijk recht, UCLouvain
 • Bart Maddens - Professor politieke wetenschappen, KU Leuven

Hopelijk tot dan!

**********************************************

FRANCAIS

QUO VADIS, BELGIUM?

Un débat sur l'avenir institutionnel de notre pays.

En 2030, le Royaume de Belgique soufflera ses deux cents bougies. Beaucoup de choses ont changé depuis notre indépendance: la Belgique est passée d'un État unitaire à un État fédéral composé de communautés et de régions, avec six gouvernements et autant de parlements. Les réformes successives de l'État ont créé une structure étatique complexe, manquant parfois de lisibilité et logique. Lors de la crise du COVID, ce fédéralisme belge a été mis à rude épreuve, avec neuf ministres de la santé chargés d'établir une stratégie commune. Bref, l'architecture institutionnelle ne semble pas encore définitive. Cependant, après 200 ans, la Belgique doit commencer à rêver d'une réforme qui n'appelle pas la suivante.

Le gouvernement fédéral veut éviter un écueil en séparant les discussions sur la réforme de l’État des négociations gouvernementales. Un premier pas dans cette direction a été le lancement d'une consultation populaire auprès des citoyens belges sur la structure de l'État.

Le Groupe du Vendredi, un groupe de réflexion pour les jeunes de 25 à 35 ans, estime que le thème mérite un débat serein et de fond, loin des caricatures et des querelles communautaires. Trop souvent, les précédentes réformes de l'État ont été négociées dans les coulisses de la politique, lors de négociations sans aucune transparence pour le citoyen. Le fait que la discussion soit maintenant élargie est un développement encourageant.

C’est pourquoi, le mardi 24 mai 2022, le groupe du vendredi organise un débat sur l'avenir institutionnel de la Belgique intitulé "QUO VADIS, BELGIQUE ?". Les personnalités politiques suivantes ont confirmé leur présence :

 • Georges-Louis Bouchez (MR) - Président du parti
 • Thomas Dermine (PS) - Secrétaire d'État fédéral
 • Sander Loones  (N-VA) - Député fédéral
 • Oliver Paasch  (ProDG) - Ministre-Président de la Communauté germanophone
 • Elke Van den Brandt (Groen) - Ministre de Bruxelles
 • Benjamin Dalle (CD&V) - Ministre flamand

Le débat, qui se tiendra en français et en néerlandais, sera animé par les membres du Groupe du Vendredi, Dorian Feron et Thibault Viaene. Ils seront assistés par un panel d'experts composé de :

 • Céline Romainville - Professeur de droit constitutionnel, UCLouvain
 • Bart Maddens - Professeur en sciences politiques, KU Leuven

Nous espérons vous y voir !

**********************************************

DEUTSCH

QUO VADIS, BELGIUM?

Eine Debatte über die institutionelle Zukunft unseres Landes.

Im Jahr 2030 wird das Königreich Belgien seinen 200. Geburtstag feiern. Vieles hat sich verändert, seit wir bewaffnet unsere Unabhängigkeit von den Niederländern durchgesetzt haben. Belgien entwickelte sich von einem Einheitsstaat zu einem Föderalstaat mit Gemeinschaften, Regionen, sechs Regierungen und ebenso vielen Parlamenten. Das Ergebnis der aufeinander folgenden Staatsreformen ist eine komplexe Staatsstruktur, die nicht immer gleich effizient und logisch funktioniert. Während der Corona-Krise wurde der belgische Föderalismus auf die Probe gestellt. Mit neun zuständigen Gesundheitsministern war es nicht immer leicht, durch die Krise zu navigieren. Die institutionelle Architektur unseres Landes bedarf einer Erneuerung, die den Anforderungen der Zeit gerecht wird.

Durch die Loslösung der Diskussion über die Staatsreform von Koalitionsverhandlungen will die Föderalregierung einen uralten Fallstrick vermeiden. Ein erster Schritt in diese Richtung war die Durchführung einer Bürgerbefragung über die belgische Staatsstruktur.

Die Freitagsgruppe (Groupe du Vendredi), ein Think Tank für junge Menschen zwischen 25 und 35 Jahren, ist der Ansicht, dass das Thema eine nüchterne und sachliche Debatte verdient, fern von Karikaturen und Gemeinschaftsstreitigkeiten. Alle sechs bisherigen Staatsreformen wurden im Rahmen von Regierungsverhandlungen in den Hinterzimmern der Politik ausgehandelt. Die Tatsache, dass die Diskussion nun breiter geführt wird, ist eine ermutigende Entwicklung.

In dieser Hinsicht organisiert die Freitagsgruppe am Dienstag, den 24. Mai 2022, eine Debatte über die institutionelle Zukunft Belgiens mit dem Titel "QUO VADIS, BELGIUM?". Die folgenden Politiker haben ihre Anwesenheit bestätigt:

 • Georges-Louis Bouchez (MR) - Parteivorsitzender
 • Sander Loones (N-VA) - Föderaler Abgeordneter
 • Thomas Dermine (PS) – Föderaler Staatssekretär
 • Elke Van den Brand (Groen) - Ministerin der Region Brüssel-Hauptstadt
 • Oliver Paasch (ProDG) - Ministerpräsident der Deutschsprachigen Gemeinschaft
 • Benjamin Dalle (CD&V) - Flämischer Minister

Die Debatte, die auf Französisch und Niederländisch geführt wird, wird von den Freitagsgruppenmitgliedern Dorian Feron und Thibault Viaene moderiert. Beide werden von einem Expertengremium unterstützt, dem folgende Personen angehören:

 • Céline Romainville (Professorin für Verfassungsrecht, UCLouvain)
 • Bart Maddens (Professor für Politikwissenschaft, KU Leuven)

Wir hoffen, Sie dort zu sehen!

Share with friends

Date and time

Location

Vaudeville Theatre

Galerie de la Reine

13

1000 Brussel

Belgium

View Map

Save This Event

Event Saved