Gratis

One Of Us: Talk!

Venster Acties en details

Gratis

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Online evenement

Beschrijving van het evenement
Intersectionaliteit: twee experts in the field in gesprek op het ritme van pittige vragen (sessie in het Nederlands)

Over dit evenement

Mensen zijn een optelsom van verschillende rollen, maatschappelijke betekenisdragers. Je bent niet enkel man, vrouw of x. Je maakt ook deel uit van een bepaalde levensbeschouwing, een sociale klasse, een leeftijdsgroep, nationaliteit,.. Ook maatschappelijke ongelijkheid doet zich voor langs die verschillende assen, die elkaar snijden. Als individu kan je in de samenleving onderdrukking en discriminatie ondervinden op grond van een veelvoud van factoren.

Welke impact heeft dit op de Vlaamse arbeidsmarkt? Hoe vertaalt zich dat in situaties op de werkvloer? Hoe kunnen we intersectioneel denken en handelen?

We brengen 2 experts met elkaar in gesprek. Dit pittige gesprek gaat online door, en kan je gratis volgen van achter je scherm.

Wel even registreren, dan krijg je daags voordien de zoomlink toegestuurd.

Dit event kadert in het innovatieproject 'One Of Us', dat dankzij de steun van het Europees Sociaal Fonds kan worden uitgewerkt. Meer info over het project en over aankomende walk, talks en labo's vind je hier: www.becomeonofus.be

///

People are the sum of different roles and social meaning carriers. You are not only man, woman or x. You are also part of a particular philosophy of life, a social class, an age group, nationality, ... Social inequality also occurs along those different axes that intersect each other. As an individual you can experience oppression and discrimination in society on the basis of a multitude of factors.

What impact does this have on the Flemish labor market? How does that translate into situations in the workplace? How can we think and act intersectionally?

We bring 2 experts into conversation with each other. This spicy conversation takes place online, and you can follow it for free from behind your screen.

We ask you to register so you can receive the zoom link the day before.

This event is part of the 'One Of Us' innovation project, which is developed thanks to the support of the European Social Fund. More information about the project and upcoming walks, talks and labos can be found here: www.becomeonofus.be


		Afbeelding van One Of Us: Talk!
Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

Online evenement

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen