648 € – 719,95 €

Hoe omgaan met perfectionisme voor LOOPBAANCOACHES - 2 daagse training

Venster Acties en details

Vanaf 648 €

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Online evenement

Restitutiebeleid

Restitutiebeleid

Neem contact op met de organisator om een restitutie aan te vragen.

Eventbrite-kosten zijn niet restitueerbaar.

Beschrijving van het evenement
In het kader van een loopbaanbegeleiding is perfectionisme een thema dat naar boven kan komen.

Over dit evenement

Enerzijds zal het een kwaliteit zijn, die positief kan ingezet worden. Anderzijds kan het mogelijks een belemmering zijn en kan het zinvol zijn om hier verder mee aan de slag te gaan. Daarnaast is perfectionisme een patroon dat niet gemakkelijk te herkennen is en kan een loopbaancoach een belangrijke signaalfunctie hebben. Naast de mogelijkheden die er zijn om tijdens de loopbaancoaching met dit thema aan de slag te gaan, kan de loopbaancoach ook een doorverwijsfunctie opnemen.

Om voldoende een antwoord te bieden op bovenstaande, organiseren we een 2-daags traject. Tijdens dag 1 bieden we een duidelijk evidence-based kader aan. Tijdens dag 2 kijken we dan specifiek naar de aanpak in de context van de loopbaanbegeleiding.

Programma

Deel I. Tijdens deze opleiding willen we in eerste instantie een duidelijk (evidence-based) kader bieden en een antwoord geven op 3 vragen: 1) Wat is het? 2) Hoe komt men eraan? Geraakt men er weer vanaf en hoe?

Wat is het?

“De” perfectionist bestaat het niet. Perfectionisme is geen kwestie van alles of niets, het heeft vele gezichten en kan op verschillende manieren tot uiting komen. Perfectionisme kan zich in meerdere of in mindere mate voordoen in verschillende levensdomeinen en het kan zowel een kwaliteit als een valkuil zijn. Daarnaast zijn er een aantal gemeenschappelijke kenmerken te ontdekken. We onderscheiden 3 dimensies (prestatiegericht, controlegericht en sociaalgericht perfectionisme) en we bekijken typische denk- en gedragspatronen die eigen zijn aan perfectionisme. We gaan na welke onderliggende mechanismen ervoor zorgen dat perfectionisme als kwaliteit kan resulteren in een gewoontepatroon met potentiële negatieve gevolgen.

Hoe komt men eraan?

We kijken naar oorzaken maar vooral naar de in standhoudende factoren.

Geraakt men er weer van af en hoe?

Welke zijn de aanknopingspunten naar aanpak om mensen met perfectionisme te helpen zelf meer bewust te kunnen kiezen hoe en wanneer dit perfectionisme al dan niet in te zetten.

Deel II. Vervolgens maken we de vertaalslag naar de context van de loopbaanbegeleiding.

Wat van bovenstaande is bruikbaar in deze context, waar kan men tijdens de begeleiding wel (en niet) mee aan de slag, hoe bepaalde methodieken – interventies toepassen,…

Daarnaast hebben de loopbaanbegeleiders vanuit hun ervaring al heel wat inzichten en manieren waarop men nu reeds met perfectionisme aan de slag gaat. Tijdens deze opleiding willen we deze kennis en ervaring delen in een intervisie/supervisie - luik: wat doen ze nu al, wat werkt al, waar lopen ze tegenaan, welke vragen zijn er ….

Welke vragen liggen er nog? (we vragen voor de start van de opleiding ook input van de organisatie, de deelnemers naar hun leerwensen, hun vragen)

Praktische organisatie

Data:

Trainingsdagen: 11 oktober en 25 oktober 2021 telkens van 9u tot 16u30.

Platform:

Groepstraining via ZOOM

Digitaal materiaal via ZOHO bedrijfsplatform Fenrir Consult – Centrum voor Perfectionisme

Kostprijs:

Kostprijs =595euro excl BTW

565.29 exBTW met z.n 2, per persoon

535.35 exBTW met 3 of meer, per persoon

Enkel op factuur

Deze opleiding komt in aanmerking voor de KMO portefeuille.

Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

Online evenement

Restitutiebeleid

Neem contact op met de organisator om een restitutie aan te vragen.

Eventbrite-kosten zijn niet restitueerbaar.

{ _('Organizer Image')}

Organisator Fenrir Consult bv/Centrum voor Perfectionisme

Organisator van Hoe omgaan met perfectionisme voor LOOPBAANCOACHES - 2 daagse training

Fenrir Consult werd opgericht in 2004 door David van de Winckel, Project Manager en Erna Claes, Dr. in de Psychologie. Vanuit ieders specifiek domein vonden wij de noodzaak om bedrijven te adviseren rond hun meest kostbare goed; het personeel.

De menselijke kant wordt tegenwoordig veel te veel over het hoofd gezien. Daarom trainen en adviseren wij zowel het individu, op specifieke vlakken om binnen een organisatie goed te functioneren, als de organisator, naar de menselijke belangen om een project vlot te laten werken.

Het Centrum voor Perfectionisme groeit sinds 2014 in de schoot van deze onderneming. De cursus 'Geboeid door Perfectionisme' wordt in heel Vlaanderen gegeven. De meer diepere en persoonlijke opvolging gebeurt binnen ons eigen centrum.

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen