Giovanni's kamer

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Zinnema

Rue de Veeweyde 24-26

1070 Anderlecht

Belgium

Kaart bekijken

Beleid voor refunds

Beleid voor refunds

Geen refunds

Beschrijving van het evenement

Beschrijving

NL

Alleen complexiteit kan ons redden.

Overdatum brengt Giovanni’s kamer, het boek van James Baldwin uit 1956, naar het toneel en volgt hoofdpersonage David in het Parijs van de jaren 50. Terwijl zijn verloofde op reis is, valt David voor Giovanni, een Italiaanse ober. Keuzes moeten gemaakt worden, en niet kiezen is ook een keuze. Alleen complexiteit kan ons redden.
Destijds kreeg Baldwin een negatief advies van zijn uitgever: “Dit boek publiceren is literaire zelfmoord. Je zal je lezers verliezen, doe het niet”, luidde het. Maar voor Baldwin was dit boek een noodzaak, want het was een verhaal over liefde en vooral de angst voor liefde. Hij besloot dan maar om in 1956 het boek door een andere uitgeverij te laten publiceren. Ondertussen behoort Giovanni’s kamer tot de canon van de zogenaamde gay-literatuur. Al zou Baldwin het niet eens zijn met die classificatie. Net als zijn raciale thematieken worden zijn seksuele onderwerpen gekenmerkt door één adjectief: complex. Niemand – en vooral niet de maatschappij – mag ‘anderen’ in een hokje dwingen.

Overdatum is een collectief opgericht in Asse door tien oud-leerlingen van de plaatselijke muziekacademie. Samen gaan ze op zoek naar verbinding van de grote thema’s en het dagelijks leven.

Nederlands gesproken- Engelse boventiteling.

***

FR

Seul la complexité peut nous sauver.

Overdatum amène le livre de James Baldwin, La chambre de Giovanni, sur scène et suit le personnage principal, David, dans le Paris des années 50. Pendant que sa fiancée est en voyage, David tombe sous le charme Giovanni, un serveur italien. Des choix s’imposent, et ne pas choisir est un choix en lui-même. Seule la complexité peut nous sauver.
A l’époque, Baldwin a reçu un mauvais conseil de son éditeur : “Publier ce livre est un suicide littéraire. Tu vas perdre tes lecteurs, ne le fais pas”, lui a-t-il dit. Mais pour Baldwin, ce livre était une nécessité, parce que c’était une histoire qui parlait d’amour, mais surtout de la peur de l’amour. Il décide finalement de faire publier le livre par un autre éditeur en 1965. Depuis, La Chambre de Giovanni est devenu un canon de la littérature dite gay. Baldwin ne serait sans doute pas d’accord avec cette classification. Tout comme ses thématique raciales, ses sujets relevant de la sexualité sont caractérisés par un adjectif : complexe. Personne - et surtout pas la société - n’a le droit de mettre une étiquette sur “les autres”.

Overdatum est un collectif fondé à Asse par 10 anciens élèves de l’académie de musique locale. Ensemble, ils explorent le lien en les grands sujets de société et la vie de tous les jours.

En néerlandais - surtitres anglais.

***

EN

Only complexity can save us.

Overdatum brings Giovanni's Room, a novel by James Baldwin published in 1956, to the stage. The narrative follows the main character, David, in Paris during the 50s. While his fiancé is traveling David falls for Giovanni, an Italian waiter. Choices must be made, and not choosing is also a choice. Only complexity can save us.
At the time of writing Giovanni’s Room Baldwin received negative feedback from his publisher: “Publishing this book is literary suicide. You will lose your readers, don't do it ”. But for Baldwin this book was a necessity, because it was a story about love and, especially, the fear of love. He then decided to have the book published by another publishing house in 1956. As of today, Giovanni’s Room belongs to the canon of so-called gay literature, although, Baldwin would not agree with that classification. Just like his racial themes, his sexual subjects are characterized by one adjective: complex. Nobody - and especially not society - can force "others" into a box.

Overdatum is a collective founded in Asse by ten former students of the local music academy. Together they look for connections between major themes and daily life.

In Dutch - English surtitles.

Datum en tijd

Locatie

Zinnema

Rue de Veeweyde 24-26

1070 Anderlecht

Belgium

Kaart bekijken

Beleid voor refunds

Geen refunds

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen