Expo 'Come fly with me & collectie Grard

Expo 'Come fly with me & collectie Grard

Venster Acties en details

Gratis

Datum en tijd

Locatie

Kunstencentrum Ten Bogaerde

Ten Bogaerdelaan 10

8670 Koksijde

Belgium

Kaart bekijken

Ten Bogaerde is een unieke plaats waar kunst, natuur en erfgoed samenvloeien in een oase van rust.

Over dit evenement

Vanaf 2 juli wordt Kunstencentrum Ten Bogaerde omgebouwd tot een vlieghal waar de vlieg-tuigen van Panamarenko tijdelijk “geparkeerd” worden.

Panamarenko (1940-2019) geldt als een van de meest tot de verbeelding sprekende kunstenaars van de laatste decennia. Zijn fascinatie voor het raadsel hoe een organisme zich door de lucht verplaatst of hoe een object in de lucht kan blijven hangen, ging alle mogelijke richtingen uit. Hij was geboeid door de vlucht van vogels, die met het grootste gemak door de lucht zweven; door de vlucht van jets, die door het luchtruim klieven; door de buitengewone ingenieuze vleugelslag van insecten... De vanzelfsprekendheid waarmee echte vliegtuigen niet uit de lucht vallen, werkte op zijn zenuwen, zo verklaarde de kunstenaar zelf.

Deze tentoonstelling wil aantonen hoe Panamarenko vormgeeft aan zijn verlangen om het wonder van het vliegen te doorgronden en ze nodigt de bezoeker uit om de gedachten en dromen van de kunstenaar te volgen. Met Panamarenko: Come fly with me daagt de kunstenaar de bezoeker uit om mee te vertrekken op een denkbeeldige reis.

De gids neemt u ook mee naar de vast collectie tekeningen, gipsen en monumentale beelden van George Grard.

De gemeente Koksijde respecteert en beschermt de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers van haar diensten en zal de persoonsgegevens van deze gebruikers nooit aan derden overmaken noch verkopen. De persoonsgegevens die worden verzameld tijdens de administratieve verwerking zullen enkel gebruikt worden voor de interne werking van de dienstverlening. De wet op de privacy van 8 december 1992 beschermt u tegen alle misbruiken van deze gegevens. U heeft recht op inzage, correctie en verwijdering van deze gegevens zoals voorzien in de toepasselijke wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Daartoe richt u een schriftelijk verzoek met bewijs van uw identiteit aan het College van burgemeester en schepenen van de gemeente Koksijde, Zeelaan 303, 8670 Koksijde of mailt u naar info@koksijde.be.

Meer informatie over de wet van de privacy kunt u verkrijgen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: Hoogstraat 139, 1000 Brussel, tel. 02 213 85 40, commission@privacycommission.be.

Afbeelding van Expo 'Come fly with me & collectie Grard
Afbeelding van Expo 'Come fly with me & collectie Grard

Delen met vrienden