Saint-Idesbald à travers les yeux de Paul Delvaux

Saint-Idesbald à travers les yeux de Paul Delvaux

Actions et tableau de desciption

Gratuit

Date et heure

Lieu

Toerismekantoor Sint-Idesbald

Zeedijk 26

8670 Koksijde

Belgium

Afficher la carte

Découvrez Saint-Idesbald

À propos de cet évènement

Saint-Idesbald est né au début du 20ième siècle. Comme dans beaucoup d’autres stations balnéaires on y trouve beaucoup de maisons dans le style cottage anglo-normand. Dans l’Entre-deux-guerres d’autres styles se montraient comme modernisme et art deco.

De gemeente Koksijde respecteert en beschermt de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers van haar diensten en zal de persoonsgegevens van deze gebruikers nooit aan derden overmaken noch verkopen. De persoonsgegevens die worden verzameld tijdens de administratieve verwerking zullen enkel gebruikt worden voor de interne werking van de dienstverlening. De wet op de privacy van 8 december 1992 beschermt u tegen alle misbruiken van deze gegevens. U heeft recht op inzage, correctie en verwijdering van deze gegevens zoals voorzien in de toepasselijke wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Daartoe richt u een schriftelijk verzoek met bewijs van uw identiteit aan het College van burgemeester en schepenen van de gemeente Koksijde, Zeelaan 303, 8670 Koksijde of mailt u naar info@koksijde.be.

Meer informatie over de wet van de privacy kunt u verkrijgen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: Hoogstraat 139, 1000 Brussel, tel. 02 213 85 40, commission@privacycommission.be.

Partager avec les amis