Bestuursovereenkomst / Le contrat d'administration

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Pachecolaan 13

13 Pachecolaan

1000 Brussel

Belgium

View Map

Event description
Een event over de bestuursovereenkomst op 7 november 2019 Un événement sur le contrat d’administration le 7 novembre 2019

About this Event

Uitnodiging voor een event over de bestuursovereenkomst op 7 november 2019

Beste collega,

Het Directiecomité nodigt u uit om op donderdag 7 november 2019 deel te nemen aan een inspiratiegevende sessie over onze Bestuursovereenkomst 2019-2021.

Tijdens dit event hebben we de gelegenheid om terug te komen op de uitdagingen waarvoor onze organisatie staat en de strategische ambities die we hebben uitgetekend om die uitdagingen te beantwoorden.

Ook willen we de balans opmaken van voorgaande jaren en de toekomstige ontwikkelingen toelichten via concrete projecten.

Daarbij willen we uitleggen hoe we ervoor zorgen dat er voldoende ondersteuning en performante systemen aanwezig zullen zijn om deze uitdagingen aan te gaan.

En ten slotte zijn we er ons van bewust dat, binnen een constant evoluerende context, onze medewerkers goed moeten worden begeleid. Aangezien u hierbij een sleutelrol speelt, zullen we het laatste deel van het event aan dit aspect besteden.

Wij rekenen op uw aanwezigheid!

Praktisch:

  • Wanneer? Donderdag 7 november 2019. Van 9 tot 13 uur (lunch)
  • Waar ? Pacheco-auditorium - Finance Tower - Pachecolaan 13 1000 Brussel
  • Simultaanvertaling is voorzien.

Met vriendelijke groeten,

Hans D’Hondt

Voorzitter van het Directiecomité

Invitation à un événement sur le contrat d’administration le 7 novembre

Chers collègues,

Le Comité de direction vous invite à participer à une session d’inspiration sur le contrat d’administration 2019-2021 le jeudi 7 novembre prochain.

Durant cet événement nous aurons l’occasion de revenir sur les défis auxquels notre organisation doit faire face et les ambitions stratégiques que nous nous sommes fixées pour y répondre.

Nous souhaitons également tirer le bilan des précédentes années et expliquer les évolutions futures au travers de projets concrets.

Nous vous expliquerons par ailleurs comment nous veillerons à mettre en place un soutien suffisant et des systèmes performants pour répondre à ces défis.

Enfin, dans ce contexte d’évolution permanente, nous sommes conscients que les collaborateurs doivent être bien accompagnés durant ces changements. Vous jouez un rôle clé à cet effet et nous consacrerons donc la dernière partie de cette demi-journée à cet aspect.

Nous comptons sur votre présence.

En pratique :

  • Quand ? Le 7 novembre 2019. A partir de 9h et jusque 13h (lunch)
  • Où ? Auditorium Pacheco – Finance Tower – Bruxelles
  • Une traduction simultanée est prévue

Cordialement,

Hans D’Hondt

Président du Comité de direction

Date and Time

Location

Pachecolaan 13

13 Pachecolaan

1000 Brussel

Belgium

View Map

Save This Event

Event Saved